رنگین کمان منجمد

فارسی گزینه گویی

رنگین کمان منجمد
تنها همین واژه حقیقت است
نه تولد
نه زندگی
نه مرگ
تولد، رنگی
زندگی، رنگارنگ
مرگ،…؟!،
نمی دانم چه رنگی؟ ولی قطعا سیاه نیست
عشق اما
کدام حجمش را بگویم؟، ….کدام؟…
یک عبارت شاید
از روی نشانه های اش
“رنگین کمان منجمد”
رتگین کمان منجمد
تنها عشق، همواره هستی را به رسیدن می خواند
****
حتی خورشید هم پس از طلوع، غروبی دارد
این یک اما
تنها یک جهت
یک جهت
شرق
آسمان شرق
چهارسو شرق
شمال، جنوب، غرب، همه شرق
س….ف…..ی….د……..
****
در روزانه روزامه گی های ما
یکی تشنه ی آوازهای آبی
آن یک نشئه ی ترانه ی سرخ و
این دیگری مستِ مست
هریک مدعی عشق
همه به ظاهر عاشق اما
این یک، رنگی
آن دیگری، رنگین
دیگران هم، رنگارنگ
تنها عشق، سفید
رنگین کمان منجمد
رنگین کمان منجمد….
(ب.خ)

Related posts

برسان سلام ما را

بهزاد خوشحالی

معمای “ترور شخصيت” و “ما”

بهزاد خوشحالی

کسی که تا ابد در خط دفاع بازی می‌کند هرگز پیروز نخواهد شد

بهزاد خوشحالی

آیا دیکتاتورها در مسیر فروپاشی، یک راه را می‌روند

بهزاد خوشحالی

خنده‌ی آیندگان

بهزاد خوشحالی

“ما” نیازمند شجاعت جدیدی هستیم

بهزاد خوشحالی

احزاب، سازمان‌ها و معمای اخلاقی

بهزاد خوشحالی

ناسیونالیسم الکترونیک (enationalism)

بهزاد خوشحالی

پلاتفورمێک بۆ بەرەی کوردستانی – پلاتفورم پيشنهادی برای تشکيل جبهه‌ی کردستانی

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید