رنگین کمان منجمد

فارسی گزینه گویی

رنگین کمان منجمد
تنها همین واژه حقیقت است
نه تولد
نه زندگی
نه مرگ
تولد، رنگی
زندگی، رنگارنگ
مرگ،…؟!،
نمی دانم چه رنگی؟ ولی قطعا سیاه نیست
عشق اما
کدام حجمش را بگویم؟، ….کدام؟…
یک عبارت شاید
از روی نشانه های اش
“رنگین کمان منجمد”
رتگین کمان منجمد
تنها عشق، همواره هستی را به رسیدن می خواند
****
حتی خورشید هم پس از طلوع، غروبی دارد
این یک اما
تنها یک جهت
یک جهت
شرق
آسمان شرق
چهارسو شرق
شمال، جنوب، غرب، همه شرق
س….ف…..ی….د……..
****
در روزانه روزامه گی های ما
یکی تشنه ی آوازهای آبی
آن یک نشئه ی ترانه ی سرخ و
این دیگری مستِ مست
هریک مدعی عشق
همه به ظاهر عاشق اما
این یک، رنگی
آن دیگری، رنگین
دیگران هم، رنگارنگ
تنها عشق، سفید
رنگین کمان منجمد
رنگین کمان منجمد….
(ب.خ)

Related posts

چرا کليدها…

بهزاد خوشحالی

“کيان کشور در خطر است”

بهزاد خوشحالی

اسیر هویت‌های ساختگی

بهزاد خوشحالی

امنیت ملی، رهیافت ها

بهزاد خوشحالی

پناه

بهزاد خوشحالی

احزاب مدرن و ویژگی های آن(1)

بهزاد خوشحالی

در اين روزها

بهزاد خوشحالی

تحولات سوریە و استراتژی‌های جهانی و منطقەای – برنامەی روزنه – Tishk TV

بهزاد خوشحالی

“هويت” از منظر “ناسیونالیسم قومی” و “ناسیونالیسم مدنی”

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید