روابط عمومی حزب دمکرات

فارسی یادداشت

روابط عمومی حزب دمکرات کردستان ایران
روابط عمومی حزب دمکرات کردستان
آیا خروجی خبر رادیو کوردانه در مورد نتایج نشست 12.12.2013 میان هیات نمایندگی حدکا و حدک قابل استناد است؟
و آیا اين به معنای پایان تلاش ها برای اتحاد مجدد حزب دمکرات می تواند باشد؟
دانستن حق مردم است
ملت كرد حق دارند بدانند چه مانع و یا موانعی، بر سر راه اتحاد حزب دمکرات وجود دارد. آیا مشکلات موجود، ساختاری است و یا دلایل دیگری دارد؟
آیا به بن بست خوردن تلاش ها با وجود احساس نیاز حقیقی به اتحاد و تقاضای تمامی لایه ها در جامعه ی کردستان و حزب، قابل توجیه است؟
اصولا چه کسی یا کسانی(شخصیت حقیقی یا حقوقی) بزرگترین موانع بر سر راه اتحاد در حزب دمکرات هستند؟
آیا منافع گروهی و شخصی ویژه، گفتگوها را به شکست کشانده و می کشاند؟
آیا هر دو طرف گفتگو در به شکست کشاندن گفتگوها به یک اندازه سهیم هستند و یا یکی از طرف ها، موثرتر است؟
و یک پرسش اصلی:
آیا اساسا گفتگوهای اتحاد مجدد در حزب دمکرات، با هدف یگانگی و با حسن نیت دستیابی به یک راهکار وحدت بخش سیاستگذاری شده است یا یک پاسخ تبلیغی به خواست های فزاینده بوده و یگانه هدفی که دنبال می کند تسکین موقت هیجان ملی است و تنها به مثابه یک “فشار شکن”، مورد بهره برداری تبلیغی قرار خواهد گرفت.
حدکا و حدک همچنانکه در هر شرایطی، موجودیت، اعتبار و مشروعیت خود را به مردم کردستان نسبت می دهند –و این موضوع انکار ناپذیر است- باید ولی نعمتان خود را در جریان آنچه در گفتگوها و مذاکرات می گذرد قرار دهند.
دانستن حق مردم است…..

http://www.kurdane.com/news-details.php?id=11715

Related posts

بازداشت‌های اخير در کردستان و ضرورت يک اقدام جمعی

بهزاد خوشحالی

اهداف تشکیل یک جبهه‌ی دمکراتیک علیه جمهوری اسلامی از نگاه “دکتر قاسملو”

بهزاد خوشحالی

چه قدر وحشت دارم

بهزاد خوشحالی

آينده‌ی خاورميانه، دمكراسی منطقه‌ای و كردستان

بهزاد خوشحالی

معمای “ترور شخصيت” و “ما”

بهزاد خوشحالی

نوروز خونین سنندج، چرایی بحران(4)

بهزاد خوشحالی

ناسیونالیسم الکترونیک(enationalism) یا ناسیونالیسم تکنولوژی اطلاعات(ITnationalism)

بهزاد خوشحالی

ایران، غولی با سر گِلی؟

بهزاد خوشحالی

فکر آزادی، خالی از کلی گويی‌هاست

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید