روحانيون و كردستان

Image default
کافه کتاب

روحانیت و کردستان - بهزاد خوشحالی

هيئت اعزامي رهبر عاليقدر انقلاب اسلامي آيت الله العظمي امام خميني براي بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به حوادث جاري سنندج ساعت 21 و 30 دقيقه روز چهارشنبه اول فروردين ماه 1358 وارد سنندج شد و بيدرنگ تماس و گفتگو با مردم و علماي اعلام كردستان و چهره‏هاي سرشناس مذهبي، سياسي و اجتماعي را آغاز كرد. در اين تماسها و گفتگوها علاوه بر آشنايي با رنجها و محروميتها و خواستهاي مردم منطقه كردستان، اين نتايج نيز بدست آمده است: حوادث اسف بار سنندج كه منجر به شهادت جمعي از برادران مسلمان گرديد از هيجان و التهابي ناشي شده كه دستهاي غرض آلود از آن بهره گيري كرده است.
در موضوع اين حوادث رد پاي توطئه اي به چشم مي‏خوردكه با شايعه بي اساس و مغرضانه درباره تخليه سيلو آغاز شده و با تيراندازي مرموز به سوي گروهي از مردم در مقابل استانداري اوج داده شده است. در اين ميان تحريكات و تبليغاتي كه مردم را براي دريافت اسلحه و مهمات به هيجان درآورده بود زمينه را براي دخالت و بهره گيري عوامل رژيم سابق و مغرضان ديگري كه پيروزي انقلاب اسلامي ايران را با منافع خود در تضاد مي‏بيند آماده ساخته و توانستند اين آشوب پر خسارت را بوجود آورند و با حمله به مراكز ژاندارمري و پادگان نظامي سنندج و تصرف راديو و تلويزيون و مراكز ديگر دولت قانوني انقلاب اسلامي ضايعات تاسف باري بوجود آورند…..
هدف از گرد آوري اين مجموعه،آشنايي با يكي از پراهميت ترين دوره هاي تاريخ كردستان و ايران است.خوانندگان اين مجموعه با بسياري از رويدادها و شخصيت هاي آن دوران آشنايي دارند،اما آشنايي با انديشه هاي آنان در همان عصر،وجايگاه انديشه ورز ايشان از زبان خود آنها بسي جالب تر مي نمايد.
سرزمين كردستان در آن دوران،روزگار نگراني هاي سياسي و اضطراب هاي اجتماعي از يك سو و كشاكش هاي مسلكي از سوي ديگر بوده است،عصري كه يكي از پرتلاطم ترين دوره ها در تاريخ نوين ايران و دوره اي است كه انقلاب ايران به بار نشست،دوران بي ثبات گذار را پشت سر نهاد و دوره ي ناآرامي كردستان را تجربه كرد.
مجموعه ي حاضر،سرگذشت چگونه انديشيدن و چه كردن،چگونه تلقي كردن و چگونه پنداشتن،چگونه تاثيرگذاردن و چگونه تاثير پذيرفتن،و چه بودن ها و چه شدن ها در اين دوران سركش است.

 


فایل کتاب


برای دانلود کتاب اینجا را کلیک کنید.

Related posts

دکتر عبدالرحمان قاسملو و کردستان

بهزاد خوشحالی

شيخ عزالدين حسينی و كردستان

بهزاد خوشحالی

ناسیونالیسم دمکراتیک و دمکراسی چند فرهنگی

بهزاد خوشحالی

آیت الله صادق خلخالی و کردستان

بهزاد خوشحالی

کردستان و کرد در اسناد محرمانه‌ی بریتانیا

بهزاد خوشحالی

انفالیسم (تروریسم دولتی – تروریسم مقدس)

بهزاد خوشحالی

کتاب کوردها ایرانی نیستند

اسناد حقوق بشر

بهزاد خوشحالی

کولونیالیسم فرهنگی ملت کرد

بهزاد خوشحالی