‫به بهانهٔ روز جهانی‌ زبان مادری – گفتوگو با بخش فارسی صدای آمریکا

صدای آمریکا فارسی ویدیو

….دختر من روز نخست مدرسه، پس از بازگشت به منزل، پرسيد: “چرا ما نبايد به زبان خود بخوانيم و بنويسيم؟” و بدون آنکه منتظر پاسخ من باشد گفت: “من تاکنون، هيچ “پيشي”(گربه) اي نديده ام که “قوقولي”(آواي خروس) بخواند….پاسخي کودکانه اما با محتوايي بسيار عميق…..

گزارشی از شپول عباسی در صدای آمریکا
گزارش با حضور بهزاد خوشحالی‌ ( محقق و نویسنده) و ناصر بلیده‌ای فعال بلوچ

Related posts

حمله به آزادی مردمان یک سرزمین

بهزاد خوشحالی

سیزیف

بهزاد خوشحالی

عشقم را از من نپرس

بهزاد خوشحالی

تحولّات خاورمیانه و نظریه ی بازی ها

بهزاد خوشحالی

انتخابات رياست جمهوری يازدهم، سرشکست نظام تماميت خواه

بهزاد خوشحالی

بررسی اعلام استقلال کردستان از نگاه سه حوزه‌ی مديريت(2)

بهزاد خوشحالی

“هويت كردی” و “آيين” از نگاه “ديگری”

بهزاد خوشحالی

یادت هست…؟

بهزاد خوشحالی

همیشه آسان تر است بر جنایاتی که دیگران بر ضد ما مرتکب شده اند متمرکز شویم تا جنایاتی که خودمان علیه خودمان مرتکب شده ایم:

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید