“رکود بزرگ” در تاريخ ايران

تحلیل دیدگاه فارسی

هديه هاي احتمالي که به خاطر رقم زدن “حماسه ي سياسي” خواهيم گرفت
-آغاز يک موج تورمي شديد از ميانه ي مرداد ماه (با توجه به رشد فزاينده ي نقدينگي در سال91 از يک سو و کاهش عرضه ي کل از طريق کاهش واردات)
-پيش بيني شروع موج جديد تورمي با 30تا35درصد افزايش عمومي قيمت ها
-تداوم وضعيت وخيم سرمايه گذاري بخش خصوصي (به دليل کاهش بودجه هاي عمراني دولت در سال91 و بودجه ي سال جاري)
-ادامه ي بحران اشتغال در کشور (به دليل گرايش اجباري به واردات مصرفي و ارزاق عمومي)
-تداوم توقف رشد اقتصادي کشور و کاهش توليد ناخالص داخلي (به دليل عدم رسوخ سرمايه گذاري به بنيان هاي توليدي و صنعتي کشور)
-افزايش هرچه بيشتر شمار بيکاران جوياي کار
-محدود شدن هرچه بيشتر صادرات غيرنفتي (به دليل سياستگذاري هاي کوتاه مدت)
-وخيم تر شدن وضعيت بخش صنعت (به دليل سقوط ديرپاي توليد خودرو)
-تسري يافتن رکود به بخش مسکن و ساختمان سازي(به دليل افت شديد توليد ناخالص داخلي)
-افت فزاينده ي شاخص هاي بخش خدمات (به دليل کاهش قدرت خريد مردم و نيز کاهش گريز ناپذير واردات)
-آغاز رکود شديد در بخش صنعت و خدمات (به دليل رکود در بخش مسکن و ساختمان سازي)
-ظاهر شدن اثرات واقعي سه برابر شدن قيمت ارز
-سال “رکود بزرگ” در تاريخ ايران
بهزاد خوشحالي

Related posts

بازداشت‌های اخير در کردستان و ضرورت يک اقدام جمعی

بهزاد خوشحالی

کولبر، پولبر، مناطق آزاد تجاری و کولونیالیسم رفاه (Wlfare Colonialism)

بهزاد خوشحالی

ناساندنی پرسی کورد بە پشتبەستن بە جاڕنامەی گەردوونیی مافی مرۆڤ

بهزاد خوشحالی

ژوان عزیز!

بهزاد خوشحالی

برای همه‌ی کارگران جهان و برای “صديق فايقی”

بهزاد خوشحالی

از کدامين تمدن می‌گويید؟!!!

بهزاد خوشحالی

از اردیبهشت می‌آیم ای به حکم بهمنی بودن ات فروریختنی

بهزاد خوشحالی

دلایل شکست رئال از بارسلونا و درس‌هایی آموزنده برای “ما”

بهزاد خوشحالی

مردم، خود، بهترين انتخاب را خواهند يافت

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید