زايمان اتفاق خواهد افتاد

فارسی یادداشت

سال ها پيش کتاب “1999 پيروزي بدون جنگ” “ريچارد نيکسون” را چندين بار خوانده ام. پيش بيني نويسنده درباره ي سقوط “اتحاد جماهير شوروي سابق” و حرکت جهان به سوي نظام تک قطبي.
پيش بيني که بسيار زودتر و تقريبا يک دهه پيش از ورود به سده ي بيست و يکم و با فروپاشي شوروي محقق شد.
اکنون مي توانم به خوبي اين باور را احساس کنم که “نسخه ي کوچکتر” و اما “به روز شده ي” همان سياست هاي منجر به فروپاشي شوروي سابق نيز در مورد ايران، در حال اجرا شدن است.
کتاب “شکست بزرگ” برژينسکي نيز تقريبا هم زمان با اين کتاب منتشر شد. کتابي که گام هاي “فروپاشي از درون” شوروي سابق را يک به يک رونمايي مي کرد.
چقدر شبيه است “سياست هاي فروپاشي از درون ايران” با آنچه در شوروي سابق –و البته بعدها- در يوگسلاوي پيشين گذشت.
زايمان اتفاق خواهد افتاد. تنها بايد اميدوار بود که با “کمترين خون” و “کمترين هزينه” همراه باشد….

Related posts

کليد آرامش

بهزاد خوشحالی

28 مرداد1358، باطل بودن حکم جهاد خمينی و مشروعيت دفاع ملت کرد از منظر فقه (شيعه) و حقوق (بخش سوم)

بهزاد خوشحالی

اکنون همه می‌گويند: “ما ديگر اطاعت نخواهيم کرد”

بهزاد خوشحالی

کنگره ی۱۵ کومه له و ضرورت پاسخ به “انتظارات انباشته”

پلاتفورمێک بۆ بەرەی کوردستانی – پلاتفورم پيشنهادی برای تشکيل جبهه‌ی کردستانی

بهزاد خوشحالی

نمی‌بینی

بهزاد خوشحالی

دفتر خاطرات شهید احسان فتاحیان (بخش دوازدهم)

بهزاد خوشحالی

“زمان” در سیاست

بهزاد خوشحالی

ممنوعیت تکلم به زبان مادری، یک نگاه آسیب شناختی

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید