زايمان اتفاق خواهد افتاد

سال ها پيش کتاب “1999 پيروزي بدون جنگ” “ريچارد نيکسون” را چندين بار خوانده ام. پيش بيني نويسنده درباره ي سقوط “اتحاد جماهير شوروي سابق” و حرکت جهان به سوي نظام تک قطبي.
پيش بيني که بسيار زودتر و تقريبا يک دهه پيش از ورود به سده ي بيست و يکم و با فروپاشي شوروي محقق شد.
اکنون مي توانم به خوبي اين باور را احساس کنم که “نسخه ي کوچکتر” و اما “به روز شده ي” همان سياست هاي منجر به فروپاشي شوروي سابق نيز در مورد ايران، در حال اجرا شدن است.
کتاب “شکست بزرگ” برژينسکي نيز تقريبا هم زمان با اين کتاب منتشر شد. کتابي که گام هاي “فروپاشي از درون” شوروي سابق را يک به يک رونمايي مي کرد.
چقدر شبيه است “سياست هاي فروپاشي از درون ايران” با آنچه در شوروي سابق –و البته بعدها- در يوگسلاوي پيشين گذشت.
زايمان اتفاق خواهد افتاد. تنها بايد اميدوار بود که با “کمترين خون” و “کمترين هزينه” همراه باشد….

آويخته

بهزاد خوشحالی

هنوز در برلين قاضی هست

بهزاد خوشحالی

بَرایِ کَسی که هَرگِز اَهلی نَشُد.

بهزاد خوشحالی

چرا به سوی شکست می رویم

بهزاد خوشحالی

ترسی است بی‌نظير

بهزاد خوشحالی

یادداشت روز

بهزاد خوشحالی

“گلوبالیسم جهادی”(Jihadist Globalism)، روان تخریب شده‌ی انسان

بهزاد خوشحالی

مارپيچ دائمی قدرت

بهزاد خوشحالی

برای آنها که “اعتصاب” و “زندان” را دستمایه ی آزادی ساخته اند

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید