زب‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍رد و ت‍اری‍خ‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌

Image default
کافه کتاب

رده دیویی : ‭۹۵۶‬‭۶۷‬‭‌خ۸۵۸ز‬زبان شناسی کرد و تاریخ کردستان - بهزاد خوشحالی
سر شناسه : خ‍وش‍ح‍ال‍ی‌، ب‍ه‍زاد
پدیدآور : ت‍ال‍ی‍ف‌ ب‍ه‍زاد خ‍وش‍ح‍ال‍ی‌
تاریخ انتشار : ۱۳۷۹
ناشر : ف‍ن‌ آوران‌
محل نشر : ه‍م‍دان‌
صفحه شمار : ۲۶۸ص‌
موضوع ها : ک‍ردس‍ت‍ان‌ – ت‍اری‍خ‌/ک‍رده‍ا – ت‍اری‍خ‌/زب‍ان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ – ت‍اری‍خ‌

 

 

 

 


فایل کتاب


فایل کتاب به زودی در این قسمت گذاشته می‌شود

Related posts

کتاب کوردها ایرانی نیستند

اندیشه‌های اقتصادی سده‌ی بیستم

بهزاد خوشحالی

ارتش و كردستان

بهزاد خوشحالی

دكتر ابوالحسن بنی صدر و كردستان

بهزاد خوشحالی

میژوو و فەلسەفەی یارسان

بهزاد خوشحالی

اسناد حقوق بشر

بهزاد خوشحالی

چیشتی مجیور

بهزاد خوشحالی

سپاه پاسداران انقلاب و كردستان

بهزاد خوشحالی

کولونیالیسم فرهنگی ملت کرد

بهزاد خوشحالی