زخم‌های کهنه هنوز هم وجود دارند

زخم های کهنه هنوز هم وجود دارند
زخم هایی که به طرز وحشتناکی، آزارمان می دهند…
شاید زخم های قدیمی چیزهایی به یادمان بیاورند
اینکه کجا بوده ایم و بر چه مشکلاتی غلبه کرده ایم….
یا یادمان بدهند که چگونه از پیشامدهای بعدی جلوگیری کنیم…

خوش بینی و بدبینی

بهزاد خوشحالی

گذار از “جمهوری اسلامی” به “جمهوری اسلامی-ایرانی”(بخش 6و پایانی)

بهزاد خوشحالی

سرزمينم!

بهزاد خوشحالی

حاشیه‌ای بر نوشتار “اشباحی در تاریکی” دوست گرامی”محمود شریفی”

بهزاد خوشحالی

… من هرچه داستان ستارگان و کهکشان ها را برایش می خوانم، او بیشتر به زمین چشم می دوزد.

بهزاد خوشحالی

به مناسبت فراخوان اعتصاب22تیر

بهزاد خوشحالی

سرخ و سياه

بهزاد خوشحالی

از نافرمانی مدنی به سوی بدفرمانی مدنی (اقدام نرم)- بخش دوم

بهزاد خوشحالی

ما “حبيب” را اعدام کرديم، من و تو و ما

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید