زیبای سرزمین من!

فارسی گزینه گویی

زیبای سرزمین من!
دختر آفتاب!
چه قشنگ گیس های ات را برای عروسی خون و
زفاف آزادی تاب می دهی
حتی مرگ هم غرورش را به پای ات، قربان خواهد کرد در سجده گاه آتش
بمان دختر آفتاب
بمان تا آزادی بماناد….
(ب.خ)

Related posts

کبودوند

بهزاد خوشحالی

ترکیه؛ ترس‌های جدید در راه هستند

بهزاد خوشحالی

خاورمیانه، به سوی “جنگ همه علیه همه”….

بهزاد خوشحالی

چرا اپوزیسیون ایرانی در برابر مساله‌ی کرد سکوت اختیار می کند؟

بهزاد خوشحالی

دفتر خاطرات شهید احسان فتاحیان (بخش چهارم)

بهزاد خوشحالی

زمان خیزش ملت های خاورمیانه، از مدت ها پیش آغاز شده بود

بهزاد خوشحالی

کورد روژهەلات اکنون جایگاه خود را می‌خواهد

بهزاد خوشحالی

بار سنگين “هوشياری ملی”

بهزاد خوشحالی

گذار از “جمهوری اسلامی” به “جمهوری اسلامی-ایرانی”(3)

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید