سرخ و سياه

فارسی یادداشت

جنبش پيشاروي مردم در ايران، اين بار، به هر رنگي که باشد “سبز” نيست، “نارنجي” هم نيست، بيگمان مخملي هم نخواهد بود. جنبش پيش روي مردم در ايران، اکنون ديگر نه يک انتخاب که يک “اجبار به حرکت” است. جنبش فراروي مردم در ايران، اين بار، “سرخ” است با رگه هايي غليظ از “سياه” و بسيار هم نزديک، جنبش سرخ مردم در ايران، شايد غروب امروز، شايد طلوع صبح فردا باشد، هرچه هست ديري نخواهد پاييد، همين طرف ها، اين حوالي است، “سرخ” اما با رگه هايي “سياه”…. (بهزاد خوشحالي)

Related posts

زیبای سرزمین من!

بهزاد خوشحالی

هنوز هم خواب جنازه می‌بینم

بهزاد خوشحالی

درباره‌ی جبهه‌ی کردستانی و جریانهای مخالف یا مقاوم در برابر تشکیل جبهه

بهزاد خوشحالی

تا زيندووم له ڕيشه دانابڕێم/ تا زنده هستم از ريشه نخواهم بريد

بهزاد خوشحالی

تجزيه يا فروپاشی؟ هم فروپاشی هم تجزيه (بخش چهارم)

بهزاد خوشحالی

حاشیه‌ای بر نوشتار “اشباحی در تاریکی” دوست گرامی”محمود شریفی”

بهزاد خوشحالی

اصول ناسیونالیسم دمکراتیک

بهزاد خوشحالی

ناآگاهی آگاهانه

بهزاد خوشحالی

حتی اگر دولت سوريه …

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید