سرنوشت بسياری از انسان ها و ملت ها

سرنوشت بسياري از انسان ها و ملت ها، درست مانند قصه ي پيله و کرم ابريشم است که تمام عمر، “قفس” مي بافد و به فکر “پريدن” است.حکايتي که ناف آن را از همان ابتدا با “نشدن” بریده اند….

امروز به پايان مي رسد

بهزاد خوشحالی

سقوط مارپیچی جمهوری اسلامی

بهزاد خوشحالی

قاسملو، مبارزی برای همه‌ی دوران

بهزاد خوشحالی

نتيجه ي انتخابات هرچه باشد “ضريب شکست” ولايت فقيه بازهم افزايش خواهد يافت (بخش دوم)

بهزاد خوشحالی

زۆر جار

بهزاد خوشحالی

جبهه‌ی متحد کردستان، تاثیر گذاری بر آینده

بهزاد خوشحالی

آينده ی خاورميانه، دمكراسی منطقه ای و كردستان (يک مقاله ی مهم)

بهزاد خوشحالی

در نفی اعدام

بهزاد خوشحالی

ماشین مرگ ملت کرد

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید