سرنوشت ما

Image default
فارسی گزیده یادداشت

سیاهی کابوس اسارت ملتی را باید به درخششی رنگارنگ از رهایی آراست

حهان این ملت را باید از دل داستانی به قدمت بشریت بیرون کشید
هم نشینی با موفقیت را باید سرنوشت خود کرد
نسل ما می تواند به کابوس حمام خون پایان دهد
“باید به جابه جا شدن، همچون مهره هایی روی صفحه ی سفید و سیاه شطرنجی از پوچی پایان داد”
باید به دنبال تحقق رویاهایمان رفت
این سرنوشت ماست
….
اقتباس از: “شور زندگی کردن”، دومینیک اوترند

Related posts

اگر مبنای استدلالی و منطق دانشی ندارند پس به دنبال چه دلایل دیگری باید رفت؟

بهزاد خوشحالی

به جرم “کرد بودن” متهم هستی حتی اگر عکس آن ثابت شود

بهزاد خوشحالی

پدر

بهزاد خوشحالی

ملت مجازی و نظریه ی ملی گرایی

بهزاد خوشحالی

آیا جمهوری اسلامی، “اعتبار عقلی” خود را هم از دست داده است

بهزاد خوشحالی

آيا بازی برد-برد ممکن است

بهزاد خوشحالی

برای “ابراهیم لطف اللهی” و امروز هم “ستار بهشتی”

بهزاد خوشحالی

پلانێکی نەرم بۆ شکاندنی تابۆیەکی پیرۆز

بهزاد خوشحالی

کرد بودن با مسوولیت محدود

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید