سرنوشت ما

Image default
فارسی گزیده یادداشت

سیاهی کابوس اسارت ملتی را باید به درخششی رنگارنگ از رهایی آراست

حهان این ملت را باید از دل داستانی به قدمت بشریت بیرون کشید
هم نشینی با موفقیت را باید سرنوشت خود کرد
نسل ما می تواند به کابوس حمام خون پایان دهد
“باید به جابه جا شدن، همچون مهره هایی روی صفحه ی سفید و سیاه شطرنجی از پوچی پایان داد”
باید به دنبال تحقق رویاهایمان رفت
این سرنوشت ماست
….
اقتباس از: “شور زندگی کردن”، دومینیک اوترند

Related posts

تا کجا باید به قانون گردن نهاد

بهزاد خوشحالی

به جرات می‌توان گفت

بهزاد خوشحالی

مراقب باشیم

بهزاد خوشحالی

خود تخریبی و “ما”

بهزاد خوشحالی

“مبارزه‌ی مسلحانه” به مثابه شکلی از رفتار سياسی

بهزاد خوشحالی

“کرد” هستيم اما “کردستانی” نه

بهزاد خوشحالی

سرخ و سياه

بهزاد خوشحالی

“خود خواهی عاطفی غیر اخلاقی” در برابر “هویت بزرگ”

ترسی است بی‌نظير

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید