سه نکته‌ی حضرت عباسی در پروژه‌ی جديد هويت سازی

جمله گي شيران ولي شير عَلَم/حمله تان از باد باشد دم به دم
دم خروس کم کم پيدا مي شود
سه نکته ي حضرت عباسي در پروژه ي جديد هويت سازي
….
1.اما خاطره ی وی درست همان طعمی را برای مردمان کُرد دارد که طعم میرزا کوچک خان جنگلی برای ما شیعیان(تقسيم بندي ذهني کردها به شيعه و سني خيلي نخ نما شده است جناب نوري زاد. فراموش نکنيد جريان هويت خواهي ملت کرد در مناطق شيعه نشين، اکنون از ديگر مناطق بيشتر است اولا و دوما، کردهاي شيعه اکنون قاضي محمد را نماد هويت و مليت مي دانند. طرحي نو درانداز
)
2.او اگرچه روحانی و قاضیِ شهرمهاباد بود اما گرایشات چپ ومتمایل به شوروی وی آشکارو غیرقابل انکاراست.(تمام اين واژه بافي ها به خاطر اين جمله ي پاياني بود؟)
3.و به زاويه ي عکس دقت کنيد: از بالا به پايين
گويي مي خواهد پيکر “سمکو”ي شهيد را در زير چکمه رضاخان به يادمان آورد.
نوري زاد عزيز! کوچکتر از آن هستي که خود پنداشته اي و پنداشته اندت نيز اولا
و رضا خان سوادکوهي تو هم، به مانند آبا و اجداد خائن ات، تنها بر سر سفره و در هنگام ميهماني و ضيافت، قهرمان ميدان مبارزه بودند دويم
جمله گي شيران ولي شير عَلَم/حمله تان از باد باشد دم به دم
در مثل مناقشه نيست اما: شتر خوابيده از الاغ ايستاده، بلندبالاتر است
دم خروس ولي مطلقه ي فقيه بدجور پيداست. هنوز کارهاي بسياري داري.اول پياله و بدمستي….؟

“شعله ی رقصان امید باشید”

بهزاد خوشحالی

تجزيه يا فروپاشی؟ هم فروپاشی هم تجزيه (بخش چهارم)

بهزاد خوشحالی

سازمان دهی مجدد جنبش “روژهه‌لات” و چند نکته

بهزاد خوشحالی

ایدئولوژی و ایدئولوژی ملی

بهزاد خوشحالی

به کدامين سو؟!….

بهزاد خوشحالی

جنگ های آخرالزمانی، به روزسازی فرمان جهاد

قدرت گرفتن کُردها در خاورمیانه‌ای که دچار تحولات شدید است

بهزاد خوشحالی

سربازان گمنام امام زمان در حوزه‌ی جنگ نرم و مسووليت انسانی ما

بهزاد خوشحالی

روانشناسی کورد ایرانی بودن

دیدگاه خود را بنویسید