سه نکته‌ی حضرت عباسی در پروژه‌ی جديد هويت سازی

دیدگاه فارسی یادداشت

جمله گي شيران ولي شير عَلَم/حمله تان از باد باشد دم به دم
دم خروس کم کم پيدا مي شود
سه نکته ي حضرت عباسي در پروژه ي جديد هويت سازي
….
1.اما خاطره ی وی درست همان طعمی را برای مردمان کُرد دارد که طعم میرزا کوچک خان جنگلی برای ما شیعیان(تقسيم بندي ذهني کردها به شيعه و سني خيلي نخ نما شده است جناب نوري زاد. فراموش نکنيد جريان هويت خواهي ملت کرد در مناطق شيعه نشين، اکنون از ديگر مناطق بيشتر است اولا و دوما، کردهاي شيعه اکنون قاضي محمد را نماد هويت و مليت مي دانند. طرحي نو درانداز
)
2.او اگرچه روحانی و قاضیِ شهرمهاباد بود اما گرایشات چپ ومتمایل به شوروی وی آشکارو غیرقابل انکاراست.(تمام اين واژه بافي ها به خاطر اين جمله ي پاياني بود؟)
3.و به زاويه ي عکس دقت کنيد: از بالا به پايين
گويي مي خواهد پيکر “سمکو”ي شهيد را در زير چکمه رضاخان به يادمان آورد.
نوري زاد عزيز! کوچکتر از آن هستي که خود پنداشته اي و پنداشته اندت نيز اولا
و رضا خان سوادکوهي تو هم، به مانند آبا و اجداد خائن ات، تنها بر سر سفره و در هنگام ميهماني و ضيافت، قهرمان ميدان مبارزه بودند دويم
جمله گي شيران ولي شير عَلَم/حمله تان از باد باشد دم به دم
در مثل مناقشه نيست اما: شتر خوابيده از الاغ ايستاده، بلندبالاتر است
دم خروس ولي مطلقه ي فقيه بدجور پيداست. هنوز کارهاي بسياري داري.اول پياله و بدمستي….؟

Related posts

حتی اگر دولت سوريه …

بهزاد خوشحالی

بازداشت‌های اخير در کردستان و ضرورت يک اقدام جمعی

بهزاد خوشحالی

روی صورت‌ها مرگ می‌پاشد

بهزاد خوشحالی

“پیرمرد بیمار خاورمیانه” به کجا می‌رود

بهزاد خوشحالی

دولت-ملت ها با “آهن” و “اندیشه” و “خون” و “قانون” ساخته شده اند

بهزاد خوشحالی

ناآگاهی آگاهانه

بهزاد خوشحالی

“متغیر درونزا، متغیر برون زا، دوقطبی”کُرد-ایران” / “کورد-کوردستان”

“ژوان”

بهزاد خوشحالی

دفتر رهبران

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید