سودان جنوبی هم متولد شد و ما …

فارسی یادداشت

سودان جنوبی هم متولد شد و ما …
پیش از این، “تیمور” هم اعلام استقلال کرده بود و ما…
از 1991 تاکنون، بیش از 25 کشور جدید بر پهنه ی گیتی متولد شده اند و ما…
کشور 193ی جهان، وارد سازمان ملل متحد شد و ما…

هنوز “هویت” خود را به اشتراک می گذاریم بلکه…
آری، آری!
“ما” هنوز “ما” نشده ایم…
“ما ” هنوز” ما” نشده ایم….

Related posts

شايد…

بهزاد خوشحالی

ترس از “سقوط” برای جمهوری اسلامی

بهزاد خوشحالی

“کردستان” و ضرورت گذار “رهبران” به دوران نوین اندیشه و اقدام

بهزاد خوشحالی

دست تقدیر يا شست تقدیر؟

بهزاد خوشحالی

گسست “عاطفه‌ی مشترک”، یک آسیب جبران ناپذیر

بهزاد خوشحالی

“من” بزرگترین مصیبت هاست

بهزاد خوشحالی

پلاتفورمێک بۆ بەرەی کوردستانی – پلاتفورم پيشنهادی برای تشکيل جبهه‌ی کردستانی

بهزاد خوشحالی

شبکه‌های اجتماعی در دنیای مجازی، فرصت ها و تهدیدها

بهزاد خوشحالی

آسو نیوز: بازداشت‌های اخیر و تحمیل سیاست سرکوب در کردستان (در گفت‌و‌گو با سوران پالانی و بهزاد خوشحالی)

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید