“سیاهی” آری، “سیاه نمایی” نه

فارسی یادداشت

ممکن است همه چیز به پرتگاه “خودخواهی”، “بی طاقتی”، “شکست” و “ناکامی” نزدیک شده باشد اما هنوز سقوط نکرده ایم؛
درباره ی “سیاهی” حرف بزنیم، بگوییم همه چیز آلوده است اما “سیاه نمایی” نکنیم؛
“قلب”، “عطش”، “انگیزه” و “تعهد” را اگر از دست نداده باشیم، همه چیز به جای اصلی خود بازخواهد گشت….

Related posts

“هوا بس ناجوانمردانه سرد” را

بهزاد خوشحالی

استقلال کوردها و هراس ایران (با نگاهی به اثر پروانه ای)

آب خواهیم شد

بهزاد خوشحالی

قدرت گرفتن کُردها در خاورمیانه‌ای که دچار تحولات شدید است

بهزاد خوشحالی

اول “خانه” بعد “برنامه”

بهزاد خوشحالی

“خون بازی” هم اگر به راه بياندازيد گريزی و گزيری از اين جدايی نيست

بهزاد خوشحالی

به مناسبت 26 آذرماه “روز ملی پیشمرگ کردستان” (بخش نخست)

بهزاد خوشحالی

مشروعیت و مشروعیت سیاسی (مطالعه ی موردی،کشورهای نفتی خاورمیانه)

بهزاد خوشحالی

نگاهی به چالشهای توسعه سياسی در کردستان

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید