“سیاهی” آری، “سیاه نمایی” نه

ممکن است همه چیز به پرتگاه “خودخواهی”، “بی طاقتی”، “شکست” و “ناکامی” نزدیک شده باشد اما هنوز سقوط نکرده ایم؛
درباره ی “سیاهی” حرف بزنیم، بگوییم همه چیز آلوده است اما “سیاه نمایی” نکنیم؛
“قلب”، “عطش”، “انگیزه” و “تعهد” را اگر از دست نداده باشیم، همه چیز به جای اصلی خود بازخواهد گشت….

قصه از حنجره‌ای است که گره خورده به بغض

بهزاد خوشحالی

کرد بودن با مسوولیت محدود

بهزاد خوشحالی

هنوز هم خواب جنازه می‌بینم

بهزاد خوشحالی

انگار رفتن مهندس خياطی …

بهزاد خوشحالی

انسان انبوهی از فرداها را …

بهزاد خوشحالی

یک مدل تحول و توسعه‌ی سازمانی و ضرورت تحول و توسعه در احزاب کردستانی

بهزاد خوشحالی

تجزيه يا فروپاشی؟ هم فروپاشی هم تجزيه (بخش پايانی)

بهزاد خوشحالی

منو فارسی، قند پارسی، نمود فارشیسم

نمی‌بینی

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید