سی و سه گلوله

Image default
کافه کتاب

مؤلف: اسماعیل بیشکچیسی و سه گلوله - بهزاد خوشحالی
ناشر: نور علم
مترجم: بهزاد خوشحالی
زبان: فارسی
رده‌بندی دیویی: 955.42
سال چاپ: 1379
نوبت چاپ: 1
تیراژ: 2000 نسخه
تعداد صفحات: 160
شابک 10 رقمی: 9646870058
شابک 13 رقمی: 9789646870055
کد کتاب در گیسوم: 1179942

 

‘سی و سه گلوله’ گزارش و تحلیلی است از فاجعه کشتار دسته جمعی 32 روستانشین کرد که به فرمان ‘سرلشکر مصطفی موغلالی’ گلوله باران شدند. بخش اول تا چهارم کتاب، به بررسی جزییات فاجعه و همچنین سیاست داخلی ترکیه و روابط خارجی آن کشور در سال 1943 و افشای انگیزه‌های سیاسی و ایدئولوژیکی این جنایت مربوط می‌شود. بخش پنجم به بررسی و نقد دیدگاه‌ها و مواضع محافل علمی و دانشگاه‌های ترکیه در مورد ‘سی و سه گلوله’ و در واقع مسئله کرد اختصاص یافته است. در بخش ششم, موضع رسمی احزاب چپ و نهضت سوسیالیستی ترکیه در مورد رویداد ‘سی و سه گلوله’ تحلیل شده است. بخش هفتم شامل بررسی سیاست حزب خلق جمهوری (حزب مصطفی کمال) در کردستان طی سال‌های 1930 تا 1976 است. در بخش هشتم اعترافات و گزیده‌ای از اندیشه‌های دو تن از کسانی که در جنایت ‘سی و سه گلوله’ نقش داشته‌اند، یعنی ‘حلمی اوران ‘ و ‘عونی دوغان’ آمده است. آخرین بخش کتاب به نتیجه‌گیری مولف اختصاص دارد و در ضمیمه کتاب اطلاعات مختصری درباره تاریخچه و عملکرد احزاب و گروه‌های سیاسی ترکیه درج گردیده است.

 


فایل کتاب


فایل کتاب به زودی در این قسمت گذاشته می‌شود

Related posts

زب‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍رد و ت‍اری‍خ‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌

بهزاد خوشحالی

فدرالیسم

بهزاد خوشحالی

ق‍ی‍ام‌ س‍ال‌ ۱۸۸۰ ک‍ردس‍ت‍ان‌ در اس‍ن‍اد م‍ح‍رم‍ان‍ه‌ ب‍ری‍ت‍ان‍ی‍ا

بهزاد خوشحالی

ناسیونالیسم دمکراتیک و دمکراسی چند فرهنگی

بهزاد خوشحالی

اسناد حقوق بشر

بهزاد خوشحالی

اتحاديه‌ی ميهنی، حزب دمكرات كردستان عراق و انقلاب

بهزاد خوشحالی

اندیشه‌های اقتصادی سده‌ی بیستم

بهزاد خوشحالی

روش آیینی و ملی در کردستان

بهزاد خوشحالی

آيت ا… خمينی و كردستان

بهزاد خوشحالی