س…و…خ…ت…ن

فارسی گزینه گویی

از شب مستی تا خمار بامدادان، پويه کنان
از شهاب ریزان نیمه شبان تا صبحدم، قدم زنان
اندیشیدن و دم نزدن
بر قلم تب کرده نهیب زدن
بر لوح ملتهب خط کشیدن
بلکه تو را از دل به لوح، رقم زدن
از دل به لوح، رقم زدن….
سرانجام
همان داستان آتش و نَیستان شدن
نَيستان و نيستان، شدن
نَيستان و نيستستان، شدن
فرجام
اندیشه و لوح و قلم به آتش دل سوختن
اندیشه و لوح و قلم، به آتش دل سوختن…

Related posts

شالوده‌ی روانشناختی مفهوم- واژه‌ی “جاش”

بهزاد خوشحالی

جمهوری اسلامی ایران به مثابه نظام سلطه

بهزاد خوشحالی

درباره‌ی تشکیل یک جبهه‌ی کردستانی

بهزاد خوشحالی

اسیر”عشق” بودن

بهزاد خوشحالی

هم صدايی کارگران و دانشجويان، تجربه‌ی دمکراسی خواهی کره‌ی جنوبی

بهزاد خوشحالی

سه نکته‌ی حضرت عباسی در پروژه‌ی جديد هويت سازی

بهزاد خوشحالی

آيا مردم ايران، آمريکايی‌ها را دوست دارند

بهزاد خوشحالی

کردستان به مثابه “یک سیستم باز”، احزاب کردستانی به عنوان “زیرسیستم” (یک تحلیل سیستمی)

بهزاد خوشحالی

آمریکا می آید، آمریکا نمی آید…پس اراده ی انسان ها کجاست؟

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید