س…و…خ…ت…ن

فارسی گزینه گویی

از شب مستی تا خمار بامدادان، پويه کنان
از شهاب ریزان نیمه شبان تا صبحدم، قدم زنان
اندیشیدن و دم نزدن
بر قلم تب کرده نهیب زدن
بر لوح ملتهب خط کشیدن
بلکه تو را از دل به لوح، رقم زدن
از دل به لوح، رقم زدن….
سرانجام
همان داستان آتش و نَیستان شدن
نَيستان و نيستان، شدن
نَيستان و نيستستان، شدن
فرجام
اندیشه و لوح و قلم به آتش دل سوختن
اندیشه و لوح و قلم، به آتش دل سوختن…

Related posts

شعار محدود

بهزاد خوشحالی

از نافرمانی مدنی به سوی بدفرمانی مدنی (اقدام نرم)

بهزاد خوشحالی

تحولات سوریە و استراتژی‌های جهانی و منطقەای – برنامەی روزنه – Tishk TV

بهزاد خوشحالی

آيا بازی برد-برد ممکن است

بهزاد خوشحالی

این جمله را بسیار شنیده‌ایم

بهزاد خوشحالی

“مقاومت کردن” در برابر “فهمیدن”

بهزاد خوشحالی

جاش هەر جاشە و خۆفرۆش هەر خۆفرۆش

بهزاد خوشحالی

ترسی است بی‌نظير

بهزاد خوشحالی

و “روژههHلات”، چون نگینی بر تارک جهان خواهد درخشید

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید