شانس

فارسی یادداشت

“شانس”، يک نوع آماده شدن در برابر “فرصت” است که به انسان ها روي مي آورد. اگر واقعا آماده شده باشيد اين فرصت، به “موفقيت” تبديل خواهد شد.
اکنون با تحليل بسياري از داده هاي پيش روي ملت کرد، مي توان گفت شانس (البته به معنايي که گفته شد) به ما روي آورده است اما پرسشي که بسيار مهم مي نمايد اين است:
آيا در برابر فرصتي که پيشا روي ماست آماده شده ايم؟ و آيا مي توانيم اين فرصت را به سوي موفقيت، راهبري کنيم؟
پاسخ واقع بينانه به اين پرسش در گام نخست و در ادامه، حرکت به سوي آماده شدن براي تبديل فرصت به موفقيت، مي تواند مهمترين بخش از کوشش هاي ما براي تبديل تمامي “اميد”ها به “حقيقت” باشد…. (ب.خ)

Related posts

برای “عدنان حسن پور” قديمی‌ترين روزنامه نگار زندانی ايران و بی مهری‌هايی که به تاوان کرد بودن بر او، همچنان…. بیدادگاه

بهزاد خوشحالی

تغییر در ایران: اوباما یا رامنی؟

بهزاد خوشحالی

برای كردها، آزادی بالاتر از هر چيزی است

بهزاد خوشحالی

دایره المعارف دیوانگی

بهزاد خوشحالی

“هويت كردی” و “آيين” از نگاه “ديگری”

بهزاد خوشحالی

هیچ “مسلمان کورد”ی به بهشت نخواهد رفت

میان “من” و “خودم”، سایه می‌افتد

بهزاد خوشحالی

ماشین مرگ ملت کرد

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید