شايد در کتاب تاريخی

فارسی گزینه گویی

شايد در کتاب تاريخي که پدرم براي من به ارث گذاشت، يک جمله جامانده بود اما من براي دخترم خواهم نوشت:
“فرزندم! دشمن بسيار ناتوان تر از آن بود که بر سرزمين ما چيره شود، ما، خود، خود ما، پيش از رسيدن آنها، همديگر را تکه تکه کرده بوديم”….
(بهزاد خوشحالي)

Related posts

به اردوگاه‌ها نيز يورش خواهند برد

بهزاد خوشحالی

اسیر”عشق” بودن

بهزاد خوشحالی

“سیاست، هنر غیر ممکن‌ها است”

بهزاد خوشحالی

“باختن” چگونه است

بهزاد خوشحالی

سمينار يک سال پس از توافقنامه‌ی کومله و دموکرات

بهزاد خوشحالی

ژوان عزیز!

بهزاد خوشحالی

چگونه “امور روزمره” را به “فرهنگ مبارزه” علیه “جمهوری اسلامی” تبدیل کنیم؟

بهزاد خوشحالی

ملتهای تحت سلطه و اهمیت هویت سازی الکترونیک

بهزاد خوشحالی

سربازان گمنام امام زمان در حوزه‌ی جنگ نرم و مسووليت انسانی ما

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید