شاید “آزادی” را قربانی “مرگ” کرده‌ایم….

Image default
دیدگاه فارسی

همیشه از خود پرسیده ام: چرا مرگ، ما را به هم نزدیک می کند؟ چرا تنها با حضور مرگ، خود را به همدیگر گره می زنیم؟ و چرا هنگامی که پای مرگ به میان می آید مهربان ترین می شویم؟
اعتراف می کنم هنوز به جواب قابل قبولی نرسیده ام اما یک موضوع، یه شدت ذهنم را درگیر کرده است:
مبادا یکی از دلایل به هدف نرسیدن ما از مبارزه برای آزادی با وجود مبارزه ی طولانی، همین مرگ دوستی ما باشد.
صرف نظر از دیدگاه های آرمان گرایانه، زندگی و آزادی دوروی یک سکه هستند و آزادی با زندگی معنا پیدا می کند.
آیا ما بیش از آنکه عاشق زندگی باشیم دلباخته ی مرگ نیستیم؟
ما احتمالا با مشکل “فرار رو به جلو”، روبه رو هستیم و به همین خاطر، آزادی را قربانی مرگ کرده ایم….

Related posts

از نافرمانی مدنی به سوی بدفرمانی مدنی(اقدام نرم)- بخش سوم

بهزاد خوشحالی

“هوا بس ناجوانمردانه سرد” را

بهزاد خوشحالی

قاضی

بهزاد خوشحالی

آیا ما نيز گمان می كنيم از آنچه هستيم بزرگتريم؟

بهزاد خوشحالی

و اين گونه بود که مرگش هم زندگی شد…

بهزاد خوشحالی

“بۆچی کوردایەتی به یەکتر دەفرۆشین”

بهزاد خوشحالی

این روزها

بهزاد خوشحالی

تقسيمات حق تعيين سرنوشت

بهزاد خوشحالی

هنگامی که مطالبات یک ملت

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید