شطرنج سیاسی منطقه

Image default
فارسی یادداشت

– شطرنج سیاسی منطقه، به “نبرد سرنوشت” نزدیک می شود
– با پایان شبح داعش، آرایش سیاسی نیروها بیش از هر زمان پدیدار خواهد شد
– از شواهد این گونه برمی آید که کردستان و ایران، بازیگران اصلی خواهند بود
– کردها هم که مزه ی استقلال را چشیده اند و دیگر کوتاه نخواهند آمد
می ماند یک پرسش:
آیا ملت کرد به مرحله ی “تصرف قدرت” و “نگهداشت” آن رسیده است؟….

Related posts

بر سر موکریان چه آمده است؟

روانشناسی شبکه های اجتماعی 

بهزاد خوشحالی

28 مرداد1358، باطل بودن حکم جهاد خمينی و مشروعيت دفاع ملت کرد از منظر فقه (شيعه) و حقوق (بخش چهارم)

بهزاد خوشحالی

دکتر عبدالرحمان قاسملو، مبارزی برای همه ی دوران

بهزاد خوشحالی

“اگر هنوز “عاشق” باشیم می‌توانیم….”

بهزاد خوشحالی

منو فارسی، قند پارسی، نمود فارشیسم

28 مرداد1358، باطل بودن حکم جهاد خمينی و مشروعيت دفاع ملت کرد از منظر فقه (شيعه) و حقوق (بخش پنجم)

بهزاد خوشحالی

هنگامی که مطالبات یک ملت

بهزاد خوشحالی

سال‌ها پيش

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید