شطرنج سیاسی منطقه

Image default
فارسی یادداشت

– شطرنج سیاسی منطقه، به “نبرد سرنوشت” نزدیک می شود
– با پایان شبح داعش، آرایش سیاسی نیروها بیش از هر زمان پدیدار خواهد شد
– از شواهد این گونه برمی آید که کردستان و ایران، بازیگران اصلی خواهند بود
– کردها هم که مزه ی استقلال را چشیده اند و دیگر کوتاه نخواهند آمد
می ماند یک پرسش:
آیا ملت کرد به مرحله ی “تصرف قدرت” و “نگهداشت” آن رسیده است؟….

Related posts

ترس از “سقوط” برای جمهوری اسلامی

بهزاد خوشحالی

با “تو” کنار نیامدم

بهزاد خوشحالی

نمادهای سرزمین مادری – بخش نخست

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید