شمردن زخم ها دیگر فایده ای ندارد

فارسی گزینه گویی

شمردن زخم ها دیگر فایده ای ندارد
چشم ها عادت کرده اند
فراموش کن
بار دیگر سبز شو
هنگامی که خاک تکان بخورد “آزادی”، جان تازه ای می گیرد

Related posts

دفتر خاطرات شهید احسان فتاحیان (بخش دوم)

بهزاد خوشحالی

“اکنون حتی گرم شدن زمين هم به سود کردهاست”

بهزاد خوشحالی

امروز سمينار “يک سال پس از توافقنامه ي کومله و دمکرات”

بهزاد خوشحالی

واقعیت

بهزاد خوشحالی

سلسله مراتب دمکراتیک یا سازمان حلقوی(بخش سوم)

بهزاد خوشحالی

سمیناری بەرەو یەکڕیزی سیاسی ڕۆژهەڵاتی کوردستان

بهزاد خوشحالی

“تروریزه کردن”

بهزاد خوشحالی

تجزيه يا فروپاشی؟ هم فروپاشی هم تجزيه(بخش سوم)

بهزاد خوشحالی

این روزها

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید