شيخ عزالدين حسينی و كردستان

Image default
کافه کتاب

شیخ عزالدین حسینی و کردستان - بهزاد خوشحالی

انقلاب اگر انقلاب باشد بايد تحول عميقي ايجا كند. تمام آنهايي كه در گذشته در رأس كار بوده‏اند بايد بر كنار و اگر لازم باشد مجازات شوند. امام جمعه مهاباد در پايان گفتگوتأئيد كرد مايل نيست هيچ گورهي از فعاليت سياسي محروم باشند. ولي در عوض آن افراد ماترياليستي كه مي‎خواهند با مسخره كردن معايد ديگران به مذهب لطمه بزنند بايد طرد شوند.ولي مي‎گويد با همه گروهها صرف نظر از عقايد آنها مشورت مي‎كنم زيرا مقايد سياسي همه گروهها براي ما محترم است. امام جمعه مهاباد از روزنامه نگاران خواست كه با سانسور به هرشكل آن مبارزه كنند و به مردم تفهيم شود كه مسئله خود مختاري در چارچوب يك كشور با تجزيه طلبي كه لازمه‎اش استقلال منطقه تجزيه طلب است فرق دارد….
هدف از گرد آوري اين مجموعه،آشنايي با يكي از پراهميت ترين دوره هاي تاريخ كردستان و ايران است.خوانندگان اين مجموعه با بسياري از رويدادها و شخصيت هاي آن دوران آشنايي دارند،اما آشنايي با انديشه هاي آنان در همان عصر،وجايگاه انديشه ورز ايشان از زبان خود آنها بسي جالب تر مي نمايد.
سرزمين كردستان در آن دوران،روزگار نگراني هاي سياسي و اضطراب هاي اجتماعي از يك سو و كشاكش هاي مسلكي از سوي ديگر بوده است،عصري كه يكي از پرتلاطم ترين دوره ها در تاريخ نوين ايران و دوره اي است كه انقلاب ايران به بار نشست،دوران بي ثبات گذار را پشت سر نهاد و دوره ي ناآرامي كردستان را تجربه كرد.
مجموعه ي حاضر،سرگذشت چگونه انديشيدن و چه كردن،چگونه تلقي كردن و چگونه پنداشتن،چگونه تاثيرگذاردن و چگونه تاثير پذيرفتن،و چه بودن ها و چه شدن ها در اين دوران سركش است.
شايد انديشه نگاري نسلي از بزرگترين معماران تاريخ معاصر پس از انقلاب،آن هم از زبان همين معماران،آسان ترين راه براي درك واقعيات آن دوران باشد…
تاريخ خود را تكرار مي كند و چون حالت هاي كنوني چيزي جز بازگشت به حالت هاي گذشته نيستند،به همين خاطر،آگاهي از تحولات گوناگون و پياپي گذشته،كليد ورود به دنياي آينده خواهد بود…فراموش نكنيم:تاريخ كتابي است كه ما مي نويسيم و خود نيز درآن نگاشته مي شويم…

Related posts

دكتر مصطفی چمران و كردستان

بهزاد خوشحالی

هویت کردی و دین

بهزاد خوشحالی

دکتر عبدالرحمان قاسملو و کردستان

بهزاد خوشحالی

ژینوسا‌ید ملت‌ کرد

بهزاد خوشحالی

ق‍ی‍ام‌ س‍ال‌ ۱۸۸۰ ک‍ردس‍ت‍ان‌ در اس‍ن‍اد م‍ح‍رم‍ان‍ه‌ ب‍ری‍ت‍ان‍ی‍ا

بهزاد خوشحالی

سی و سه گلوله

بهزاد خوشحالی

کردستان و کرد در اسناد محرمانه بریتانیا – جلد دوم

بهزاد خوشحالی

اسناد حقوق بشر

بهزاد خوشحالی

کردستان و کرد در اسناد محرمانه‌ی بریتانیا

بهزاد خوشحالی