صخره‌ی مرگ خائنان ملت ما کجا خواهد بود؟

فارسی گزینه گویی

صخره‌ی تارپئی (Tarpeji) صخره ای است که بر اساس افسانه های رومی، خائنان را از آن پایین می انداختند. صخره ی مرگ خائنان ملت ما کجا خواهد بود؟!…

Related posts

گذار از “جمهوری اسلامی” به “جمهوری اسلامی-ایرانی”(4)

بهزاد خوشحالی

“در سکوت مدفون نشو”

بهزاد خوشحالی

كولونياليسم فرهنگی و جامعه سازی شاهدانه‌ای/ اعتیاد در کردستان به کجا می‌رود

بهزاد خوشحالی

مقاومت در برابر “حقیقت”

بهزاد خوشحالی

درد دلی از جنس نیمه شب

بهزاد خوشحالی

“جبهه ی متحد کردستان”، “کانون قدرت” احزاب کردستانی

بهزاد خوشحالی

در نفی اعدام

بهزاد خوشحالی

“مقاومت مدنی خلاق” کردها در ترکیه

بهزاد خوشحالی

یک مدل تحول و توسعه‌ی سازمانی و ضرورت تحول و توسعه در احزاب کردستانی

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید