ضرورت بررسی مفاهیم خیانت، خائن، مقاومت مشروع، نیرد مسلحانه و…از دیدگاه “Social Ethics”

دیدگاه فارسی یادداشت

” Social Ethics” یا اخلاق اجتماعی: معنای اخلاق اجتماعی مجموعه ای از قوانین و یا دستورالعمل است، بر اساس حدود انتخاب و ارزش های اخلاقی، که جامعه پایبند به آن است.
“Morality”: به تئوری اهداف غایی کردار انسان، اهداف و نتیجه‌گیری عملی یک داستان، دکترین خوشبختی انسان‌ها و روش‌های رسیدن به این هدف و مجموعه خاصی از قوانین رفتاری اطلاق می گردد.
“دیک چنی” معاون رییس جمهور اسبق ایالات متحده ی آمریکا در مورد رویدادهای 11 سپتامبر می گوید:
هواپیمای پنجم با بیش از یکصد مسافر که اغلب آنها شهروندان آمریکایی بودند توسط تروریست ها با سرعت به طرف کاخ سفید حرکت می کرد. چاره ای نداشتیم جز آنکه پیش از برخورد با زمین و کشتار وسیع تر شهروندان، هواپیمای مسافربری را در آسمان هدف قرار دهیم.
در این حالت باید به سیستم دفاع هوایی غیرعامل فرمان داده می شد تا این ماموریت را به انجام برساند. دیک چنی می گوید: به فرماندهی دفاع هوایی غیر عامل ابلاغ کردم که فرمان حمله را به خلبان مامور انجام عملیات صادر کند. او اندکی صبر کرد و گفت: چگونه می توانم به یک خلبان امریکایی دستور حمله به یک هواپیمای مسافربری ایالات متحده را ابلاغ کنم؟ خودتان این فرمان را ابلاغ کنبد.
دیک چنی می گوید: در آن لحظه همه چیز در برابر چشمانم سیاهی رفت. برای نخستین بار در برابر انتخابی قرار گرفته بودم که تنها در دوران تحصیل خوانده بودم و هرگز تصور نمی کردم در برابر چنین وضعیتی به صورت واقعی قرار بگیرم. خودم شخصا با خلبان تماس گرفتم و موضوع را مطرح کردم. خلبان چند ثانیه سکوت کرد، چند ثانیه ای که یک قرن طول کشید. با صدایی لرزان پرسید: یعنی دستور می دهید شهروندان آمریکا را بکشم؟ من برای چنین کاری آموزش ندیده ام. وظیفه ی من سربازی برای میهنم است.
دیک چنی ادامه می دهد: در آن لحظه باید از تمام دانسته هایم استفاده می کردم. دوباره به یاد دوران تحصیل افتادم و موضوعی که همیشه درباره ی اخلاق اجتماعی و اخلاقیات و رعایت ترتیب اولویت ها به محل مناقشه با همکلاسی ها و استادان تبدیل می شد. به خلبان گفتم: یک هواپیمای مسافربری با یکصد و یازده سرنشین، در اختیار تروریست هاست و با سرعت به پایتخت نزدیک می شود. در صورت برخورد هواپیما ممکن است پنج هزار شهروند ایالات متحده، به سرنوشت نیویورک دچار شوند. به نظر من، این یعنی نجات کشور…. و….
****
مساله ی “خیانت” به سرزمین و ضرورت محاکمه و مجازات “خائن”، هرگز در چارچوب “Morality”، قابل طرح، قابل بحث و قابل حل نخواهد بود. این مساله را در چارچوب “Social Ethics” و از این منظر باید به بررسی نشست و در مورد آن به تحلیل و بررسی پرداخت.
هزینه هایی که خیانت و خائن به ملت ها تحمیل می کنند چه هزینه های مستقیم و چه هزینه های سایه بسیار فراتر از ان است که به صرف برخوردی از روی احساس با موضوع، بتوان به چرایی آن پرداخت.
همچنین است مساله ی مقاومت مسلحانه و دفاع مشروع یک ملت در برابر سلطه ی اشغالگر و….

Related posts

تکنیک‌های اقدام غیر خشونت آمیز (نافرمانی مدنی) – بخش سوم و پایانی

بهزاد خوشحالی

حزب دمکرات کردستان ایران، حزب دمکرات کردستان، ضرورت تغییر رویکرد به “مدیریت تعارض سازمانی”

ملت، ناسیونالیسم، جامعه ی مدنی

بهزاد خوشحالی

از کدامين تمدن می‌گويید؟!!!

بهزاد خوشحالی

و این گونه خود را فریب می دهیم؟

بهزاد خوشحالی

روانشناسی خودمانی

روانشناسی خودمانی، “ذهنیت تخته نرد محور” و “ذهنیت شطرج محور”

لازم نیست به کسی اسلحه بدهی

بهزاد خوشحالی

گفتمان حقیقی، حقیقت واژه ای به نام آزادی

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید