علامه احمد مفتی‌زاده و كردستان

Image default
کافه کتاب

علامه احمد مفتی زاده و کردستان - بهزاد خوشحالی

خود مختاري، حق طبيعي
كردستان خواستار ابتدايي ترين حق انساني خود شده است. در ايران تنها زبان فارسي، زبان رسمي است. اما غير از مردم “فارس زبان” مردم ديگريي هم در ايران هستند، از جمله مردم كرد. مجموعه ي اين ملتها با زبانها و فرهنگ‏هاي مختلف، ملت بزرگ ايران را تشكيل مي‏دهد. در نظام استبداد شاهنشاهي مردم غير از “زبان فارسي” از حق طبيعي و اسلاميشان كه زبان و فرهنگ و خودشان بود محروم بودند و اكنون در اين بامداد آزادي، كردستان حق طبيعي و خداداديش را مي‏خواهد….
ركن اساسي خود مختاري، آزادي فرهنگي و بخصوص آزادي زبان است. اما متناسب با نوع حكومت در اسلام مي‏توان خودمختاري را شامل بسياري از مسايل انساني ديگر دانست و از جمله جز در سياست بين المللي تمام اجزاي يك مملكت اسلامي مي‏توانند از تمام جهات در امور داخلي اختيار داشته باشند….
هدف از گرد آوري اين مجموعه،آشنايي با يكي از پراهميت ترين دوره هاي تاريخ كردستان و ايران است.خوانندگان اين مجموعه با بسياري از رويدادها و شخصيت هاي آن دوران آشنايي دارند،اما آشنايي با انديشه هاي آنان در همان عصر،وجايگاه انديشه ورز ايشان از زبان خود آنها بسي جالب تر مي نمايد.
سرزمين كردستان در آن دوران،روزگار نگراني هاي سياسي و اضطراب هاي اجتماعي از يك سو و كشاكش هاي مسلكي از سوي ديگر بوده است،عصري كه يكي از پرتلاطم ترين دوره ها در تاريخ نوين ايران و دوره اي است كه انقلاب ايران به بار نشست،دوران بي ثبات گذار را پشت سر نهاد و دوره ي ناآرامي كردستان را تجربه كرد.
مجموعه ي حاضر،سرگذشت چگونه انديشيدن و چه كردن،چگونه تلقي كردن و چگونه پنداشتن،چگونه تاثيرگذاردن و چگونه تاثير پذيرفتن،و چه بودن ها و چه شدن ها در اين دوران سركش است.
شايد انديشه نگاري نسلي از بزرگترين معماران تاريخ معاصر پس از انقلاب،آن هم از زبان همين معماران،آسان ترين راه براي درك واقعيات آن دوران باشد…
تاريخ خود را تكرار مي كند و چون حالت هاي كنوني چيزي جز بازگشت به حالت هاي گذشته نيستند،به همين خاطر،آگاهي از تحولات گوناگون و پياپي گذشته،كليد ورود به دنياي آينده خواهد بود…فراموش نكنيم:تاريخ كتابي است كه ما مي نويسيم و خود نيز درآن نگاشته مي شويم…

 


فایل کتاب


برای دانلود کتاب اینجا را کلیک کنید.

Related posts

دولت موقت و كردستان

بهزاد خوشحالی

قیام شیخ عبیدالله نهری در اسناد محرمانه‌ی فرانسه

بهزاد خوشحالی

ناسیونالیسم، خوب یا بد؟

بهزاد خوشحالی

دکتر عبدالرحمان قاسملو و کردستان

بهزاد خوشحالی

دكتر مصطفی چمران و كردستان

بهزاد خوشحالی

احزاب و كردستان

بهزاد خوشحالی

قاضی محمد و جمهوری در آینه اسناد

بهزاد خوشحالی

کوردیزم

بهزاد خوشحالی

قارنا و انقلاب

بهزاد خوشحالی