“فروپاشی ارزش های ایدئولوژیک” در جمهوری اسلامی، پیش از فروپاشی نظام آغاز شده است

دیدگاه فارسی یادداشت

آیا خاورمیانه جنگ دیگری را پیش رو خواهد داشت؟

یکی از ویژگی های منحصر به فرد جمهوری اسلامی در مقایسه با دیگر نظام های تمامیت خواه تاریخ آن است که “فروپاشی ارزش های ایدئولوژیک” در این نظام، پیش از فروپاشی نظام آغاز شده است. جمهوری اسلامی اگرچه بسیار تلاش می کند با “موجه نمایی” و تبلیغ مشروعیت”، همچنان خود را به “دروغ های بی بنیاد اولیه ی خود” در آغاز شکل گیری، متعهد و پایبند نشان دهد اما خود نیز به خوبی دریافته است که “احترام عمیق به ترفندهای خرافه آمیز” و “ایدئولوژی سراپا ساختگی ولایت فقیه”، حتی در “کارکرد روزانه ی سلسله مراتب سازمان سیاسی نظام ولایی”، “اعتبار”، “موجه بودن” و “مشروعیت” خود را از دست داده است، به همین خاطر، دروغ می گوید و صرفنظر از موفقیت آمیز بودن یا شکست دروغ های سازمانی، هر روز به دروغی تازه روی می آورد تا وانمود کند همچنان “یک سازمان زنده” است، دروغی که به وسیله ی “تبلیغات” و “تولید روزانه ی فرضیه ی یک توطئه” علیه “ایدئولوژی نگهدارنده ی موجودیت روزانه”، آنقدر ادامه پیدا می کند تا آنکه خود و کشور تحت حاکمیت خود را سرانجام، قربانی آخرین دروغ های خود سازد. تهدید پیش رو و کنونی جمهوری اسلامی آن است که با بازگشت به همان دروغ های اولیه ی سازنده ی بنیادهای “ولایت فقیه” یعنی “رسالت جهانی سازی جهان ساختگی ایدئولوژیک”، سرانجام خاورمیانه و ایران را که آخرین پناهگاه ایدئولوژیک خرافه آمیزش است به جنگ و نابودی بکشاند. آیا خاورمیانه جنگ دیگری را پیش رو خواهد داشت؟

Related posts

دەربارەی ناسیۆنالیزم و ئایین و پرسی کورد

یادداشت

بهزاد خوشحالی

کردها

بهزاد خوشحالی

در نفی اعدام

بهزاد خوشحالی

چرا اپوزيسيون ايرانی سکوت می‌کند

بهزاد خوشحالی

س…و…خ…ت…ن

بهزاد خوشحالی

چرا شروع مجدد جنبش رهایی بخش در دوران کنونی اهمیت دارد

بهزاد خوشحالی

تاریخچه

بهزاد خوشحالی

تجزيه يا فروپاشی؟ هم فروپاشی هم تجزيه(بخش سوم)

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید