فصل قلم هم کم کم تمام

فارسی گزینه گویی

فصل قلم هم کم کم تمام
ديرگاهي است نوشتن، به “گرگ سالي” مي زند
شنيده ام اين پاييز، باران خوبي داريم
از همين فردا
گلوله مي کارم، به هواي قطاره قطاره فشنگ، محصول
قُلّه مي پاشم، ستيغ ستيغ، رشته کوه، خرمن و
انسان مي افشانم، خوشه خوشه، خدايان، درو
خوشه خوشه، خدايان، درو
بايد زودتر جنبيد
چندين بهار عقب افتاده ام
چندين بهار عقب افتاده ام….
(ب.خ)

Related posts

کنگره‌ی ملی کرد، ضرورت‌ها، بايسته‌ها

بهزاد خوشحالی

چقدر گفتم با گذاشتن آشغال‌ها زیر فرش، اتاق تمیز نمی‌شود

بهزاد خوشحالی

اداره کردن خود

بهزاد خوشحالی

به کدامين سو؟!….

بهزاد خوشحالی

درباره‌ی تشکیل یک جبهه‌ی کردستانی

بهزاد خوشحالی

“خواست” و “ئەوین”

نمرەی نسل ما یا “صفر” خواهد شد یا “۲۰”….

بهزاد خوشحالی

دوقطبی سازی “روژهه‌لات” و بروز “توهم امر مطلق”

بهزاد خوشحالی

مدیریت بحران چیست؟

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید