فصل قلم

فارسی گزینه گویی

“فصل قلم” هم کم کم تمام
ديرگاهي است نوشتن، به “گرگ سالي” مي زند
شنيده ام اين پاييز، باران خوبي داريم
از همين فردا
گلوله مي کارم به هواي قطاره قطاره فشنگ، محصول
قُلّه مي پاشم، ستيغ ستيغ، رشته کوه، خرمن و
انسان مي افشانم، خوشه خوشه، خدايان، درو
بايد زودتر جنبيد
چندين بهار عقب افتاده ایم….

Related posts

کردها و ضرورت ورود به روند “ملی گرايی حقوقی”

بهزاد خوشحالی

و تو تند و تند بزرگ می‌شوی

بهزاد خوشحالی

مدیریت بحران چیست؟

بهزاد خوشحالی

رهبران بزرگ

بهزاد خوشحالی

بپذیریم که می‌توانیم

بهزاد خوشحالی

تحلیل از وضعیت کنونی ایران – گفتگوی با خبرگزاری دجله (ترجمه‌ی فارسی)

بهزاد خوشحالی

“خواست” و “ئەوین”

می‌آموزند كه فرمان‌بردار و مطيع باشند

بهزاد خوشحالی

احزاب مدرن و ویژگی های آنها(2)

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید