فکر آزادی، خالی از کلی گويی‌هاست

تحلیل دیدگاه فارسی

کنگره ي ملي کرد، “اهميت” و “ضرورت”
معمولا هنگامي که از “اهميت” سخن به ميان مي آيد موضوع نه درستي يا نادرستي مساله بلکه مقدار تاثيرگذاري آن بر جريان هاي سياسي و اجتماعي و شکل دهي به گفتارهاي تئوريک است.
اما چرا برگزاري کنگره ي ملي کرد در اين دوران، داراي اهميت است؟
پاسخ در ساده ترين بيان، يک جمله است : “کردستان به سوي ثبات بيشتر حرکت مي کند” و اين درست در شرايطي است که رشد بي ثباتي به يکي از ويژه گي هاي منطقه ي خاورميانه و شاخ آفريقا تبديل شده است. همچنين در موقعيتي که منطقه در ميان “جهان ترس و اميد”، بيش از همه، هراسناک آينده است، کردستان در تلاش براي برچسپ زدن هويت خود به يک ملت-دولت فراگير، اميدوارانه پاي به فردا مي گذارد.
اما در ضرورت برگزاري کنگره نيز بايد به چند نکته پرداخت:
نخست آنکه فراگير بودن مشارکت، آن هم با عامليت احزاب عمده ي کردستاني از هر چهار بخش کردستان، درواقع، شناساندن و به باور رسانيدن جمهور مردم در جغرافياي کردستان بزرگ، کشورهاي منطقه و سپهر بين المللي است که كرد، اکنون خود را همچنانکه هست و نيز بايد باشد مي بيند و تصويري در برابر جهان قرار مي دهد که مبتني بر حقيقت ملت کرد است.
و دوم آماده شدن براي دوراني است که کرد، در صورت لزوم، به نبرد هر آنچه مانعي در برابر فورماسيون نوين او باشد خواهد رفت. تنها يک نگراني در اين ميان، مي تواند وجود داشته باشد و آن، رهايي از کلي گويي ها و پردازش داده هايي باشد که در نهايت، ستانده ي آن، “نقشه ي راه ملت کرد” براي دستيابي به آرمان ديرينه و نمايش اراده ي او براي رسيدن به مقصد باشد.
“فکر آزادي، خالي از کلي گويي هاست”….

Related posts

آيا مردم ايران، آمريکايی‌ها را دوست دارند

بهزاد خوشحالی

جمهوری اسلامی و “توطئه ی کوردی کردن جنگ در کردستان”

بهزاد خوشحالی

به جرات می‌توان گفت

بهزاد خوشحالی

تانک ها در روزی که از هميشه آرام تر بود اين بار، به شقيقه‌ی “ژوان” شليک کرده بودند…

بهزاد خوشحالی

نوروز خونین سنندج، چرایی بحران(2)

بهزاد خوشحالی

“جدايی طلبی” ملت کرد، يک منطق استدلالی

بهزاد خوشحالی

مقاومت در برابر “حقیقت”

بهزاد خوشحالی

مردم، خود، بهترين انتخاب را خواهند يافت

بهزاد خوشحالی

سخنی با احزاب کردستانی و طرح چند پرسش

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید