فیدراسیونی خوێندکارانی خۆرهەڵاتی کوردستان – وتووێژ لەگەڵ بەرنامەی “ڕێگا” (ڕۆژهەڵات تی‌ڤی)

دیدگاه کوردی

-لزوومي دروست بووني فيدراسيوني خويندکاراني خورهه لاتي کوردستان
-کاريگه ري ئه م فيدراسيونه له سه ر يه کگرتوويي گوتاري خويندکاراني کورد و هه روه ها سه ربه خويي بزووتنه وه ي خويندکاري
-ئايا ئه م فيدراسيونه که پيکديت ئه توانيت ببيت به هانده ريک بو يه کگرتوويي گوتاري ئه حزابي کوردي بو “به ره ي کوردستاني”؟
ئه گه ر پيکهاتني فيدراسيوني خويندکاران، وه ک پيويستييه کي سيسته ميک ره چاو بکه ين، ئه توانين بليين که ئه م پيکهاته يه، ئه نجامي ره وتيکه له کات و شويني گونجاوي خوي دا که جوابيکه به خواستيکي سه رده ميانه، خواستيک که هه لگري چه ندين نياز و زه رووره ته، له وانه “نياز به پيوه ندييه کي نويي تايبه ت” که ئه و تايبه تمه ندييه له وشه ي “خويندکار” و چوارچيوه ي “زانستيانه” ره نگدانه وه ي ئه ويت.
هه روه ها “نياز به زيده کردني کارتيکردن”(به واتا “افزايش اثربخشي”) که ئه ويش بو خوي پيويستييه کي سه رده ميانه يه، “نياز به زانستي وردتر و ده قيقتر” بو ره وتيک که ئاکامه که ي رزگاري کورده له چوارچيوه ي “بزووتنه وه ي رزگاريخوازي نه ته وه ي کورد” له نيو “بازنه ي حيزبي” و “به شداري گرووپي خوينده واران” و نيازيکي ديکه که زور گرينگه، “پيويستي رووبه رووبوونه وه يه له گه ل گورانکاري خيرا به رانبه ر به رووداوه کان”.
-خاليکي ديکه که ئه بي ئاماژه ي پي بده م ئه وه يه که پيکهيناني ريکخراوه ي له و شيوه، هه لگري “مه نتيقيکي زانستيانه يه” که قالبيکي کاميله ن تايبه ت و “ته خه سوسي”(تخصصي) بو ليک نزيک کردنه وه ي حيزب و ريکخراوه سياسه کاني کوردستان له ده ور “خاله هاوبه شه کان” و ساز کردني فه زاي ديالوگ و گفتوگو بو که م کردنه وه ي خاله لاوازه کان پيک دينيت.
-فيدراسيوني حويندکاراني کوردستان ئه توانيت پيشره و پيشاهه نگي پيکهيناني “فه لسه فه” و “قوناغ” و “قاعيده” و “نورم” و ” ته کنيک” و “ميتودولوژي” جياواز بيت که سه ره نجام “موديليکي کارامه”(مدل کارا) بو “به رنامه دارشتن”، “به ريوه بردن” و “کونترول” له “بزووتنه وه ي رزگاريخوازي نه ته وه مان” دابرژينيت.
-ئه گه ر فيدراسيوني خويندکاراني کوردستان بتوانيت “موهه نديسي زانسته کان” بکات، به پيي ئه وه “ئولگوويه کي مه فهوومي” دروست بکات، “موديليک” بينا بکات، و له چوارچيوه ي ئه و موديله، له “ئامراز و که ره سته ي نوي” به هره وه رگريت، به راي من ئه توانيت ته نانه ت تا قوناغي “ته راحي سيسته ميکي نوييش” بچيته پيش و ببيته ئولگوويه ک بو ريکخراوه گه لي “ژنان” و “لاوان” و… که بتوانن له چوارچيوه ي حيزبه کان دا و به يارمه تي گرتن و يارمه تي داني حيزبه کان، “داريژه ري زانستيکي ميتوديک” بن بو داهاتووي بززوتنه وه مان و تا ئاستي پيناسه کردني “نه خشه ي ريگاش” به رز بوونه وه به خويانه وه ببينن

Related posts

نخل بانان جمهوری اسلامی، خرمای ختم خویش می چینند

بهزاد خوشحالی

پرسی ڕۆژ – کورد کاناڵ

بهزاد خوشحالی

کنگره‌ی ملی کرد، ضرورت‌ها، بايسته‌ها

بهزاد خوشحالی

“انقلاب آبی”، انقلاب مطالبات مردم کوردستان هم است

بهزاد خوشحالی

نوروز خونین سنندج، چرایی بحران(5)

بهزاد خوشحالی

“ملت سازی”، روی دیگر سکه ی “همسان سازی” است

بهزاد خوشحالی

درک پیچیده تر از قدرت در سیاست جهانی

بهزاد خوشحالی

فلج کردن روح انتقادگری، خط شروع کارزار نهایی تمامیت خواه و مردم

بهزاد خوشحالی

(بررسی روند ناسیونالیسم کوردی (با نگاهی به روانشناسی سیاسی 

دیدگاه خود را بنویسید