ف‍ره‍ن‍گ‌ واژگ‍ان‌، اص‍طلاح‍ات‌ و ک‍ن‍ای‍ات‌ ژوان‌ (ف‍ارس‍ی‌ – ک‍ردی‌)

Image default
کافه کتاب

پدیدآور : ب‍ه‍زاد خ‍وش‍ح‍ال‍ی‌

شماره راهنما : ‭PIR‬/‭۳۲۵۶‬/‭آ۲۳،۹‌خ‬
رده دیویی : ‭۴ا‍ف۹‬‭ک‌/۳‬‭‌خ۸۵۸‌ف‬
تاریخ انتشار : ۱۳۸۶
ناشر : پ‍ان‍ی‍ذ
محل نشر : ت‍ه‍ران‌
صفحه شمار : ۵۴۷ص‌
موضوع ها : ف‍ارس‍ی‌ — واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا — ک‍ردی‌/ک‍ردی‌ — اص‍طلاح‍ه‍ای‌ ع‍وام‍ان‍ه‌

 

 

 


فایل کتاب


برای دانلود کتاب کلیک کنید

Related posts

ق‍ی‍ام‌ س‍ال‌ ۱۸۸۰ ک‍ردس‍ت‍ان‌ در اس‍ن‍اد م‍ح‍رم‍ان‍ه‌ ب‍ری‍ت‍ان‍ی‍ا

بهزاد خوشحالی

روزهای بحران بە روایت تصویر

بهزاد خوشحالی

آیت الله صادق خلخالی و کردستان

بهزاد خوشحالی

دكتر مصطفی چمران و كردستان

بهزاد خوشحالی

کولونیالیسم فرهنگی ملت کرد

بهزاد خوشحالی

کوردیزم

بهزاد خوشحالی

شيخ عزالدين حسينی و كردستان

بهزاد خوشحالی

کردهای مقیم مرکز و انقلاب

بهزاد خوشحالی

ناسیونالیسم، خوب یا بد؟

بهزاد خوشحالی