ف‍ره‍ن‍گ‌ واژگ‍ان‌، اص‍طلاح‍ات‌ و ک‍ن‍ای‍ات‌ ژوان‌ (ف‍ارس‍ی‌ – ک‍ردی‌)

Image default
کافه کتاب

پدیدآور : ب‍ه‍زاد خ‍وش‍ح‍ال‍ی‌

شماره راهنما : ‭PIR‬/‭۳۲۵۶‬/‭آ۲۳،۹‌خ‬
رده دیویی : ‭۴ا‍ف۹‬‭ک‌/۳‬‭‌خ۸۵۸‌ف‬
تاریخ انتشار : ۱۳۸۶
ناشر : پ‍ان‍ی‍ذ
محل نشر : ت‍ه‍ران‌
صفحه شمار : ۵۴۷ص‌
موضوع ها : ف‍ارس‍ی‌ — واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا — ک‍ردی‌/ک‍ردی‌ — اص‍طلاح‍ه‍ای‌ ع‍وام‍ان‍ه‌

 

 

 


فایل کتاب


برای دانلود کتاب کلیک کنید

Related posts

آيت ا… خمينی و كردستان

بهزاد خوشحالی

آیت الله صادق خلخالی و کردستان

بهزاد خوشحالی

بزاڤی نەتەوەیی کورد لە ڕوانگەی سیاسییەوە

بهزاد خوشحالی

کوردیسم – تئوری و مفاهیم

بهزاد خوشحالی

دكتر ابوالحسن بنی صدر و كردستان

بهزاد خوشحالی

کوردیزم

بهزاد خوشحالی

قارنا و انقلاب

بهزاد خوشحالی

تز تاریخی ترک، تئوری زبانی خور و مساله‌ی کرد

بهزاد خوشحالی

اندیشه‌های اقتصادی سده‌ی بیستم

بهزاد خوشحالی