قابل توجه احزاب کردستانی

دیدگاه فارسی یادداشت

به باور من، احزاب کردستانی می توانند با بهره جستن از هریک از موارد مطرح شده در این گزارش، روند به روز سازی خود را به بهترین شیوه آغاز و شتاب ببخشند.
گزارش مرکز تحقیقاتی پالو آلتو (Palo Alto) با عنوان “مهارت‌های شغلی آینده ۲۰۲۰ ” مبنایی تحلیلی دارد که در آن نقش رسانه‌های اجتماعی، ارتباطات نوین جهانی، ابزارهای هوشمند، و … در نظر گرفته شده‌اند. این گزارش ده مورد زیر را به عنوان مهارت‌های ضروری کار برای یک دهه‌ی آینده تشخیص می‌دهد.
– معناسازی: توانایی تشخیص معنای ژرف‌تر یا تعیین اهمیت آن‌چه بیان می‌شود.
-هوش اجتماعی(و سیاسی): توانایی ارتباط به شیوه‌ای پر رنگ و مستقیم با دیگران به منظور برانگیختن واکنش و رسیدن به تعامل.
-تفکرات نو و تطبیقی: مهارت در اندیشیدن و رسیدن به پاسخی فراتر از آن‌چه معمول قاعده است.
– توانایی میان فرهنگی: توانایی کار کردن در شرایط متفاوت فرهنگی(و سیاسی-اجتماعی)
– قدرت تفکر نرم افزاری: توانایی ترجمه‌ی مقدار زیادی از داده‌ها به مفاهیم انتزاعی و درک مبنای استدلالی آن‌ها.
– سواد رسانه‌ای: توانایی ارزیابی انتقادی و توسعه‌ی محتوایی که در فرم‌های رسانه‌ای نوین مورد استفاده قرار می‌گیرد، به منظور به کارگیری قدرت نفوذ آن‌ها در ارتباطات اقناعی.
-توانایی‌های فرا رشته‌ای: دانش و توانایی لازم برای درک مفاهیم در گستره‌ی رشته‌های متعدد.
– زمینه‌ی ذهنی منظم: توان بیان و توسعه‌ی وظایف و فرایند کار به منظور رسیدن به نتیجه.
– شناخت و مدیریت مسوولیت: توانایی تفکیک و پالایش اطلاعات بر اساس اهمیت، و قدرت تشخیص با حداکثر شناخت برای استفاده‌ی کاربردی از از انواع ابزار و تکنیک‌ها.
-همکاری مجازی: توانایی برای کار مؤثر، هدایت کار و حضور قدرتمند به عنوان عضو یک تیم مجازی.
چابکی سازمانی به معنای توانایی پاسخگویی و واکنش سریع و موفقیت‌آمیز به تغییرات محیطی است. سازمانها و موسسات ناچارند برای حضور تاثیرگذار در قرن بیست و یکم به دنبال چابکی باشند چرا که سازمانهای مدرن با فشار فزاینده‌ای جهت یافتن راههای جدید کارآمد در جهان پویا مواجه هستند. چابکی، توانایی سازمان ها و احزاب برای عرضه ی اندیشه و عمل و در نتیجه عامل مهمی برای اثربخشی سازمان و حزب می‌شود

Related posts

“ژوان”

بهزاد خوشحالی

بازی نه نقطه و کنترل ذهن

بهزاد خوشحالی

“سیاست، هنر غیر ممکن‌ها است”

بهزاد خوشحالی

سلسله مراتب دمکراتیک یا سازمان حلقوی(بخش چهارم)

بهزاد خوشحالی

جبهه‌ی کردستانی و ضرورت غلبه بر ناهماهنگی شناختی (Cognitive Dissonance) – بخش نخست

بهزاد خوشحالی

یک اصل ساده، یک دام بزرگ

“پاييز اعتراض، زمستان مقاومت”

بهزاد خوشحالی

کنگره ١٥ حزب دمکرات کردستان ایران – گفتگو با کردانه

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید