Image default

قارنا و انقلاب

قارنا و انقلاب - بهزاد خوشحالی

قتل عام در «قارنا» چگونه انجام شد؟
ساعت يك بعد ازظهر روز 11 شهريور 58 چه كساني مردم قارنا را در كردستان قتل عام كردند؟
بازماندگان اين فاجعه خواهان مجازات مسئولان قتل عام قارنا هستند.
ساعت يك بعدازظهر يازدهم شهريور ماه سال جاري دهكده «قارنا» در ده كيلو متري شهر نقده، در يك يورش فجيع سه ساعته 47 كشته داد، و از جمع چهل خانواده ساكن اين روستا برخي از خانواده‏ها يك و برخي تا شش تن از اقوام و بستگان خود را از دست دادند. مقتولين، زنان و مردان، پير و جوان و مخصوصاً بعضي از كودكاني بودند كه هنوز سنشان به پنج سالگي هم نرسيده بود.
توطئه جنايت
كمتر كسي مي تواند با بازماندگان فاجعه «قارنا» به صحبت بنشيند و از گزارش انچه در مدت سه ساعت بر اين مردم بيگناه گذشت، متأثرنشود. مردم قارنا درباره اين فاجعه، خبر صريح و روشن دارند. حمزه شريفي 15 ساله دانش اموز سال سوم راهنمائي درباره انچه ساعت يك بعدازظهر روز 11 شهريورامسال، در قارنا گذشت سندي غير قابل انكار ارائه مي دهد.
يك نسخه از اين مدرك را تقريباً همه بازماندگان كشتار دهكده قارنا در دست دارند…..
هدف از گرد آوري اين مجموعه،آشنايي با يكي از پراهميت ترين دوره هاي تاريخ كردستان و ايران است.خوانندگان اين مجموعه با بسياري از رويدادها و شخصيت هاي آن دوران آشنايي دارند،اما آشنايي با انديشه هاي آنان در همان عصر،وجايگاه انديشه ورز ايشان از زبان خود آنها بسي جالب تر مي نمايد.
سرزمين كردستان در آن دوران،روزگار نگراني هاي سياسي و اضطراب هاي اجتماعي از يك سو و كشاكش هاي مسلكي از سوي ديگر بوده است،عصري كه يكي از پرتلاطم ترين دوره ها در تاريخ نوين ايران و دوره اي است كه انقلاب ايران به بار نشست،دوران بي ثبات گذار را پشت سر نهاد و دوره ي ناآرامي كردستان را تجربه كرد.
مجموعه ي حاضر،سرگذشت چگونه انديشيدن و چه كردن،چگونه تلقي كردن و چگونه پنداشتن،چگونه تاثيرگذاردن و چگونه تاثير پذيرفتن،و چه بودن ها و چه شدن ها در اين دوران سركش است.

 


فایل کتاب


برای دانلود کتاب اینجا را کلیک کنید.

دكتر مصطفی چمران و كردستان

بهزاد خوشحالی

حزب دمكرات كردستان و انقلاب

بهزاد خوشحالی

سی و سه گلوله

بهزاد خوشحالی

فدرالیسم

بهزاد خوشحالی

آیت الله صادق خلخالی و کردستان

بهزاد خوشحالی

ف‍ره‍ن‍گ‌ واژگ‍ان‌، اص‍طلاح‍ات‌ و ک‍ن‍ای‍ات‌ ژوان‌ (ف‍ارس‍ی‌ – ک‍ردی‌)

بهزاد خوشحالی

خودکولونیالیسم (بردگی اختیاری)

بهزاد خوشحالی

اندیشه‌های اقتصادی سده‌ی بیستم

بهزاد خوشحالی

کردهای مقیم مرکز و انقلاب

بهزاد خوشحالی