قارنا

“قارنا”، 11شهريور1358، ،ساعت 11 صبح
فرزندان انقلاب، کردستان را خوردند
“اشرف”، 10شهريور1392، ساعت 11 صبح
انقلاب، فرزندان خود را خورد
…..
10شهريور 1394، ساعت صفر
اندکي دور، اندکي نزديک
ماردوش را مارها خوردند
مارها يکديگر را و
سرانجام
سقوط کرد
فروپاشيد
مرد….
و فرزند “پاول کندي”، فصلي ديگر به کتاب “ظهور و فروپاشي قدرت هاي بزرگ” افزود….
(ب.خ)
بچه ها! اون گربهه راستي کجاست……؟!

ناهمنوا

بهزاد خوشحالی

28 مرداد1358، باطل بودن حکم جهاد خمينی و مشروعيت دفاع ملت کرد از منظر فقه (شيعه) و حقوق (بخش چهارم)

بهزاد خوشحالی

بيان حقيقت در برابر قدرت

بهزاد خوشحالی

” ملت کرد در چه مرحله ای از پروسه حق طلبی است و آیا استراتژی امروز کارایی لازم را دارد و یا باید به تغییر تاکتیکتها اندیشید؟

بهزاد خوشحالی

ماهی ها چقدر اشتباه می کنند!

بهزاد خوشحالی

نيم فرسخ دور از شهر

بهزاد خوشحالی

چارچوبی پيشنهادی برای اتحاد مجدد احزاب، يکپارچه شدن و گذار به “جبهه‌ی متحد کردستان”

بهزاد خوشحالی

طنز سياه نخبه كشی

بهزاد خوشحالی

انسان انبوهی از فرداها را …

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید