قارنا

فارسی گزینه گویی

“قارنا”، 11شهريور1358، ،ساعت 11 صبح
فرزندان انقلاب، کردستان را خوردند
“اشرف”، 10شهريور1392، ساعت 11 صبح
انقلاب، فرزندان خود را خورد
…..
10شهريور 1394، ساعت صفر
اندکي دور، اندکي نزديک
ماردوش را مارها خوردند
مارها يکديگر را و
سرانجام
سقوط کرد
فروپاشيد
مرد….
و فرزند “پاول کندي”، فصلي ديگر به کتاب “ظهور و فروپاشي قدرت هاي بزرگ” افزود….
(ب.خ)
بچه ها! اون گربهه راستي کجاست……؟!

Related posts

جنبش های اعتراضی دو دهه ی اخیر ایران

بهزاد خوشحالی

گام‌های تغيير سياست غرب در مواجهه با جهموری اسلامی و مذاکرات آلماتی

بهزاد خوشحالی

“خواست” و “ئەوین”

بيان حقيقت در برابر قدرت

بهزاد خوشحالی

رهایی

بهزاد خوشحالی

دفتر خاطرات شهید احسان فتاحیان (بخش دوازدهم)

بهزاد خوشحالی

نامه‌ای به دکتر قاسملو -بخش پايانی

بهزاد خوشحالی

“اکنون حتی گرم شدن زمين هم به سود کردهاست”

بهزاد خوشحالی

“له خەیانەتتان خۆش نابم”

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید