قاضی سياه

فارسی گزینه گویی

قاضي “سياه”، “سرخ” مي نوشت
“سرخ” محاکمه مي کرد
“سياه” و “سرخ” مي نگاشت
“قاضي سياه” تنها يک “سفيد”ي داشت
“ضدّ آزادي” تنها يک سپيدي داشت
“سفيد”ي سُربي که بر سينه ي “آزادي” مي کاشت
سفيدي سُربي که بر سينه ي “آزادي” مي کاشت
(ب.خ)

Related posts

“کرد” هستيم اما “کردستانی” نه

بهزاد خوشحالی

و این گونه خود را فریب می دهیم؟

بهزاد خوشحالی

“جنگ” ديگر شرم آور نيست

بهزاد خوشحالی

در تلاش برای تشكيل ائتلاف

بهزاد خوشحالی

خشونت، ترور، تروریسم و تروریسم دولتی

بهزاد خوشحالی

تقسيمات حق تعيين سرنوشت

بهزاد خوشحالی

میدان نبرد مدرن

ظهور تدریجی نشانه های خرد شدن استخوان های نظام جمهوری اسلامی (فروپاشی از درون)

بهزاد خوشحالی

چالش‌های فراروی ايران

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید