قاضی سياه

فارسی گزینه گویی

قاضي “سياه”، “سرخ” مي نوشت
“سرخ” محاکمه مي کرد
“سياه” و “سرخ” مي نگاشت
“قاضي سياه” تنها يک “سفيد”ي داشت
“ضدّ آزادي” تنها يک سپيدي داشت
“سفيد”ي سُربي که بر سينه ي “آزادي” مي کاشت
سفيدي سُربي که بر سينه ي “آزادي” مي کاشت
(ب.خ)

Related posts

به سلامتی انقراض انسان، پایان، اینسان

بهزاد خوشحالی

نوروز خونین سنندج، چرایی یک بحران(7)

بهزاد خوشحالی

آیا “اراده‌ی واقعی” برای “اتحاد مجدد” وجود دارد

بهزاد خوشحالی

شناخت شناسی مقاومت مسلحانه‌ی احزاب کردستان در چهارچوب “نظریه‌ی دفاع مشروع”

بهزاد خوشحالی

تحولّات خاورمیانه و نظریه ی بازی ها

بهزاد خوشحالی

تقسيمات حق تعيين سرنوشت

بهزاد خوشحالی

ملتی كه در خط دفاع بازی كند، هرگز برنده نخواهد شد

بهزاد خوشحالی

دکتر عبدالرحمان قاسملو، مبارزی برای همه ی دوران

بهزاد خوشحالی

احزاب مدرن و ویژگی های آنها(2)

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید