ق‍ی‍ام‌ س‍ال‌ ۱۸۸۰ ک‍ردس‍ت‍ان‌ در اس‍ن‍اد م‍ح‍رم‍ان‍ه‌ ب‍ری‍ت‍ان‍ی‍ا

Image default
کافه کتاب

رده دیویی : ‭۹۵۵‬‭۴۲‬‭‌م۹۳۴‌ق‬قیام 1880 کردستان در اسناد محرمانه بریتانیا - بهزاد خوشحالی
سر شناسه : م‍ی‍رزاع‍زی‍ز، ج‍م‍ال‌
مترجم : ت‍رج‍م‍ه‌ ب‍ه‍زاد خ‍وش‍ح‍ال‍ی‌
تاریخ انتشار : ۱۳۷۹
ناشر : ن‍ورع‍ل‍م‌
محل نشر : ه‍م‍دان‌
صفحه شمار : ۹۶ص‌
موضوع ها : ک‍ردس‍ت‍ان‌ – ت‍اری‍خ‌/ک‍رده‍ا -ت‍اری‍خ‌/ک‍ردس‍ت‍ان‌ – ج‍ن‍ب‍ش‌ه‍ا

 

 

 

 


فایل کتاب


برای دانلود کتاب اینجا را کلیک کنید.

Related posts

نظریه‌های ناسیونالیسم

بهزاد خوشحالی

کوردیزم

بهزاد خوشحالی

کردستان و انقلاب

بهزاد خوشحالی

ارتش و كردستان

بهزاد خوشحالی

هویت کردی و دین

بهزاد خوشحالی

بزاڤی نەتەوەیی کورد لە ڕوانگەی سیاسییەوە

بهزاد خوشحالی

اسناد حقوق بشر

بهزاد خوشحالی

ناسیونالیسم دمکراتیک و دمکراسی چند فرهنگی

بهزاد خوشحالی

روحانيون و كردستان

بهزاد خوشحالی