لذت مجرمانه

فارسی یادداشت

کردستان

سکونت اجباری در یک خانه ی کلنگی، قراردادی به مثابه امر قانونی، قانونی به مثابه امر اجباری، اجباری به معنای “بردگی الزامی”
***
آمد و شدهای پیاپی، از نقش های اجباری به بهانه های روایی، به نام سازوکارهای اخلاقی، از برخی جهات هم، اجرایی…، همه و همه، به خاطر اسارت در این “هویت مجازی”، همه وهمه، به خاطر بندگی در این “هویت مجازی”
***
اینک غرق در لذت گناه آلوده، اندکی عریان تر گناه لذت آلوده، شالوده شکنانه، در یک ندامت تدارک دیده، ساختارشکنانه، جستار به “هویت”، جسورانه، یافتن “خویشتن”، گستاخانه، بی هیچ منظور، بی گناهانه، آغاز دستور زبان یک “لذت مجرمانه”، آغاز زبان بی دستور یک “لذت مجرمانه”…

 

Related posts

جبهه‌ی متحد کردستان، تاثیر گذاری بر آینده

بهزاد خوشحالی

احزاب کردستانی، انتقاد آری، انکار نه

بهزاد خوشحالی

روانشناسی شبکه های اجتماعی 

بهزاد خوشحالی

“من چگونه باید باشم؟”، “من چه باید بکنم؟”

بهزاد خوشحالی

اهداف تشکیل یک جبهه‌ی دمکراتیک علیه جمهوری اسلامی از نگاه “دکتر قاسملو”

بهزاد خوشحالی

فروپاشی اقتصادی ايران از نگاهی ديگر

بهزاد خوشحالی

ضرورت تشکيل”جنبش” در غياب رسمی “احزاب” در مناطق کردنشين ايران

بهزاد خوشحالی

شناخت شناسی مقاومت مسلحانه‌ی احزاب کردستان در چهارچوب “نظریه‌ی دفاع مشروع”

بهزاد خوشحالی

آيا مردم کردستان، منتظر پيام مشترک احزاب براي نمايش “قدرت نرم” خود هستند؟(2)

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید