مارپيچ دائمی قدرت

مارپيچ دائمی قدرت
دريافتن اش رازي است هراس انگيز
نظام قانون؟!
تابع قدرت بي وقفه درحال صورت بندي هاي نوين
از هدايت گران بي وجدان به وجدان گرايان بي اخلاق
از حقيقت گذاران تفاوت به تفاوت گذاران حقيقت ها
از ممنوعيت اَعمال به اِعمال ممنوعيت ها
از سخت گيري تحميل به تحميل سخت گيري ها
از نظريه ي سرکوب به سرکوب نظريه ها
از حرکت به اجبار تا اجبار به حرکت ها
….
سرانجام بايد
تن دادن به گردونه ي بي انجام
از دو هدف تا دو انجام
“سر سپردن” يا “سرسپاردن”
تن دادن به دوران سرسام
در مارپيچ دايمي قدرت
در مارپيچ دايمي قدرت
دريافتن اش رازي است هراس انگيز
دريافتن اش؟
رازي هراس انگيز
(ب.خ)

می‌آموزند كه فرمان‌بردار و مطيع باشند

بهزاد خوشحالی

کلمه‌ی حقی که باطل از آن خواسته می‌شود

بهزاد خوشحالی

احزاب مدرن و ویژگی های آن(1)

بهزاد خوشحالی

به صدای اجدادت پشت کن

بهزاد خوشحالی

نامه ای به رزم آور، برادر بزرگوارم کاک رضا کعبی

بهزاد خوشحالی

چەند هاوڕێی فەیسبووکی دوای خوێندنەوەی ئەم ستاتووسە پرسیاریان کرد: ڕوو لە کەسێکی تایبەت نووسیتە؟

بهزاد خوشحالی

چه دشوار اين كرد بودن….

بهزاد خوشحالی

خونسرد باش، زمان صورت همان سمفونی توفنده را به خود گرفته است که….

بهزاد خوشحالی

برسان سلام ما را

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید