مثل جوجه تیغی‌ها در زمستان شده‌ایم

فارسی گزینه گویی

مثل جوجه تیغی ها در زمستان شده ایم
به “در کنار یکدیگر بودن” نیاز داریم
اما نمی توانیم به هم نزدیک شویم
چون “خار” داریم….
چنین گفت “فروید”
“نیچه” را فردا بخوان….

Related posts

جمهوری اسلامی و “توطئه ی کوردی کردن جنگ در کردستان”

بهزاد خوشحالی

بعضی چيزها

بهزاد خوشحالی

ضرورت گذار از “هویت مقاومت” به “هویت مشروعیت”

بهزاد خوشحالی

یادداشت روز

بهزاد خوشحالی

چرا انديشه ايرانی، “حق تعيين سرنوشت” را تحمل نمی‌کند

بهزاد خوشحالی

دست یافتن به “ترس” مردم

بهزاد خوشحالی

قابل توجه احزاب کردستانی

بهزاد خوشحالی

کورده

بهزاد خوشحالی

روزنه – کانال تیشک – بررسی مسایل روز ایران و کردستان

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید