محاکمه، صدور و اجرای حکم با فرزندان ملت

فارسی یادداشت

دادگاه بين المللي نمي خواهد.(لازم نيست) جهان، تروريسم دولتي ايران را به رسميت شناخته است. آيا وقت آن نرسيده است که يک دادگاه عالي خلقي، “صحرارودي” را محاکمه و پس از اعلام حکم به نهادهاي بين المللي، اجراي آن را به فرزندان نوخاسته ي کردستان بسپارد؟
هيچ دادگاهي در جهان، عادلانه تر و فراگيرتر از دادگاه يک ملت نيست. ديروز بانه، فردا سنندج و پس فردا کردستان و روزهاي بعد ايران….

Related posts

“يادمان رفته بود خورشيد هميشه از شرق طلوع می‌کند؟!”

بهزاد خوشحالی

در نفی اعدام

بهزاد خوشحالی

“کردستان” و ضرورت گذار “رهبران” به دوران نوین اندیشه و اقدام

بهزاد خوشحالی

سودان جنوبی هم متولد شد و ما …

بهزاد خوشحالی

فرصت تعارف‌ها و تکلف‌ها گذشته است

بهزاد خوشحالی

از نافرمانی مدنی به سوی بدفرمانی مدنی (اقدام نرم)- بخش دوم

بهزاد خوشحالی

“هويت” و “هويت کردی” از نگاهی ديگر

بهزاد خوشحالی

ضرورت بررسی مفاهیم خیانت، خائن، مقاومت مشروع، نیرد مسلحانه و…از دیدگاه “Social Ethics”

بهزاد خوشحالی

“از مرگ، بیدار شو”

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید