“مردمی که از آزاد نبودن، احساس بدبختی نکنند شایسته‌ی نام “انسان” نخواهند بود”

December 29, 2015 One Min Read
326 Views
Behzad