“مردمی که از آزاد نبودن، احساس بدبختی نکنند شایسته‌ی نام “انسان” نخواهند بود”

دیدگاه فارسی یادداشت

رسیدن به “آزادی” تضمین شده نیست اما تلاش برای تحقق آزادی، باید به رسمیت شناخته شود… انسان باید راهی به سوی تحقق “آزادی” بیابد، آزادی یک اولویت است… وقتی می‌گوییم ما حق داریم آزاد باشیم و باید به دنبال آزادی باشیم یعنی ما توانایی رسیدن به آزادی را داریم… پس اگر موانع را از سر راه برداریم آزادی امری تحقق پذیر است…
هنر خوب زندگی کردن یعنی اینکه موانعی را که بر سر راه آزادی قرار گرفته‌اند از میان برداریم… قدرت و تاثیر ما در زندگی و در دنیا به آزادی ما بستگی دارد…ما باید تکلیف خود را با “آزادی” روشن کنیم…
نسبت”انسان” با “آزادی”، یک نسبت مستقیم می‌تواند باشد(و هست) و به تبع، فرهنگی که نسبت به آزادی وسواس نداشته باشد حتما در وضعیت ناامیدکننده‌ای قرار دارد…
یک فرهنگ باید از مردم بخواهد که آزاد باشند(و به دنبال آزادی بروند)…
همچنین مردمی که از آزاد نبودن، احساس بدبختی نکنند هرگز شایسته‌ی اطلاق نام “انسان” نخواهند بود….

Related posts

عمل جراحی

بهزاد خوشحالی

ئایا ڕۆژهەڵات دەتوانێت کۆمەڵگای هاوتەریب درووست بکات

“پاييز اعتراض، زمستان مقاومت”

بهزاد خوشحالی

مسوولیت حمایت یا “R2P ” چیست؟

بهزاد خوشحالی

نفرت – عشق

بهزاد خوشحالی

فصل قلم هم کم کم تمام

بهزاد خوشحالی

عەقڵییەتی مێگەل، هەڵسووکەوتی مێگەل، ئێران، ڕۆژهەڵات

نگاهی انتقادی به نظریه ی کولونیالیسم داخلی و ناکارایی آن در مورد کوردستان- بخش دوم و پایانی

بهزاد خوشحالی

مقابله با تروریسم

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید