مسووليت محدود

فارسی یادداشت

“انسانيت” با مسووليت محدود= سياهي چشم هايي که هر سال، به سفيدي مي زنند
“آدميت” با مسووليت محدود= رخساره هايي که هر ماه، بيشتر به زردي مي گرايند
“بشريت” با مسووليت محدود= شکم هايي که هر روز گرسنه تر مي شوند
“مبارزه” با مسووليت محدود= آزادي، هر لحظه دست نايافتني تر مي شود
“عشق” با مسووليت محدود= دوست داشتن، دمادم، از دوست داشتن تهي مي شود
“عاشقي” با مسووليت محدود= قلب ها بيش از هر زمان جويده مي شوند
“روشنفکري” با مسووليت محدود= انديشه، با روبانکي سياه، قاب مي شود به ديوار و
روشن شکلي، کالاي بازار
****
“کورد بودن” با مسووليت محدود= ملتي همچنان، با تکه هايي آويزان بر بر وجدان بشريت، خون آلود
“کورد بودن” با مسووليت محدود= دژ سنگي خواب يک ملت، استوارتر، سترگ تر، نفوذ ناپذير تر
“کورد بودن” با مسووليت محدود= در اين کوردانه زمين، سفالگران، نقش زنان، و پيکر تاشان، همچنان
از خاک و خون
گلينه ها بر زمان نقش مي زنند
پيکرک ها در مکان، قامت به پا مي کنند
فرشينه ها بر تاريخ، “دار”، مي آويزند
نقش ها، آويزان، برپا مي کنند
نقش ها، آويختن، پَي مي کَنَند….
***
سرانجام
در “جهان حباب” اين بس بسياران “مسووليت هاي محدود”
پيوستار اين ثبت شرکت ها، “خاص”
تنها مرگ، بي وقفه، “سهامي عام”
مرگ، “سهامي عام”
مرگ، “سهامي عام”….
(ب.خ)

Related posts

نورباران مرگتان باد

بهزاد خوشحالی

از نافرمانی مدنی به سوی بدفرمانی مدنی (اقدام نرم)- بخش چهارم

بهزاد خوشحالی

لذت مجرمانه

بهزاد خوشحالی

شاخص های رهبری سازمانی در حيات سياسی شهيد فوئاد مصطفی سلطانی

بهزاد خوشحالی

“من چگونه باید باشم؟”، “من چه باید بکنم؟”

بهزاد خوشحالی

به سلامتی انقراض انسان، پایان، اینسان

بهزاد خوشحالی

سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی یا “نسل کشی فرهنگی” ملیت‌ها

بهزاد خوشحالی

از 12 فروردين 58 تا 12 فروردين 92

بهزاد خوشحالی

کردستان به مثابه “یک سیستم باز”، احزاب “دمکرات”، “کومله”، “پژاک” و ساير “احزاب کردستاني” به عنوان “یک زیرسیستم”

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید