مقاومت در برابر “حقیقت”

همبستگی ملت کرد، یک بحران همیشگی است، تضادهای داخلی نابودمان کرده اند و…
یک پرسش سوزان این است:
چرا نمی توانیم موقعیت های ممتاز را تبدیل به یک لحظه ی بی نقص کنیم؟ و چرا در دوران هایی-شاید بتوان گفت همه ی دوران ها- که “تنفر” و “مرگ”، چون زبانه های آتش بر ما نازل شده اند (و می شوند)، در یک نقطه به هم نمی رسیم؟….
پاسخ شاید تلخ باشد اما ناگزیر باید گفت:
“مقاومت انسان کرد” در برابر “حقیقت”، -اگر نگوییم بی نظیر- کم نظیر است، ما در برابر حقیقت، به شدت مقاومت می کنیم….
****
اگر یک بار از خود بپرسیم: “کجا ایستاده ایم؟”
اگر یک بار از خود بپرسیم: “به کجا می رویم؟”
و اگر یک بار به این پرسش از سر حقیقت پاسخ دهیم که: “بهترین همه ی جهان های ممکن برای ملت کرد چیست؟” خیلی چیزها تغییر خواهد کرد.
“ما” بیش از هرچیز در “خودمان” گیر افتاده ایم….

نهادهای تولید قدرت

بهزاد خوشحالی

شايد…

بهزاد خوشحالی

نوروز خونین سنندج، چرایی یک بحران(7)

بهزاد خوشحالی

ملتی که انسان را به خاطر مرگش دوست دارد

بهزاد خوشحالی

پس از فروپاشی

از رفراندوم کوردستان تا استقلال، یک نگاه آینده پژوهانه

بهزاد خوشحالی

انتخابات پارلمانی حکومت حريم کردستان، نمايش يک انتخاب(ات) دموکراتيک

بهزاد خوشحالی

آیا اینگونه است؟

بهزاد خوشحالی

بازی بزرگ چین در خاورمیانه- بخش نخست

دیدگاه خود را بنویسید