مقاومت در برابر “حقیقت”

دیدگاه فارسی

همبستگی ملت کرد، یک بحران همیشگی است، تضادهای داخلی نابودمان کرده اند و…
یک پرسش سوزان این است:
چرا نمی توانیم موقعیت های ممتاز را تبدیل به یک لحظه ی بی نقص کنیم؟ و چرا در دوران هایی-شاید بتوان گفت همه ی دوران ها- که “تنفر” و “مرگ”، چون زبانه های آتش بر ما نازل شده اند (و می شوند)، در یک نقطه به هم نمی رسیم؟….
پاسخ شاید تلخ باشد اما ناگزیر باید گفت:
“مقاومت انسان کرد” در برابر “حقیقت”، -اگر نگوییم بی نظیر- کم نظیر است، ما در برابر حقیقت، به شدت مقاومت می کنیم….
****
اگر یک بار از خود بپرسیم: “کجا ایستاده ایم؟”
اگر یک بار از خود بپرسیم: “به کجا می رویم؟”
و اگر یک بار به این پرسش از سر حقیقت پاسخ دهیم که: “بهترین همه ی جهان های ممکن برای ملت کرد چیست؟” خیلی چیزها تغییر خواهد کرد.
“ما” بیش از هرچیز در “خودمان” گیر افتاده ایم….

Related posts

حق تعيين سرنوشت

بهزاد خوشحالی

گزارش محرمانه ي “مركز تحقيقات استراتژيك جمهوري اسلامي ايران” درباره ي كردستان

بهزاد خوشحالی

تو را به شرمساری، تو را به تباهی ات….

بهزاد خوشحالی

دفتر خاطرات شهید احسان فتاحیان (بخش سیزدهم و پایانی)

بهزاد خوشحالی

تو در اندیشه‌ی “در راه بودن” هستی

بهزاد خوشحالی

دكتر قاسملو، هم كاريزماتيك، هم خردورز

بهزاد خوشحالی

مارکسیسم و مساله ی ملی

بهزاد خوشحالی

دفتر خاطرات شهید احسان فتاحیان (بخش دوازدهم)

بهزاد خوشحالی

دو سند مطبوعاتی

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید