“مهندسی ذهن” و “مهندسی روح”

ماهیت تمامیت خواهی ایرانی-اسلامی با تاکید بر “مهندسی روح”
تمامیت خواهی که “مهندسی ذهن” می کند چند مولفه ی ارتباط با واقعیت های بیرونی، پذیرش و جذب پیام های گوناگون محیط درونی و بیرونی، پردازش اطلاعات و متناسب نمودن آن با نظام های اطلاعاتی بایدانگار، گزینش داده ها و خلق تصویرهای ذهنی و ارسال تصاویر به صورت فرمان به ناهشیار، هدف معین خود را به پیش می برد.
اما تمامیت خواهی که “مهندسی روح” می کند با بنیاد کرد “تئوری پذیرش نیروهای غیبی”، تلاش می کند با توسعه ی باور “پذیرش نیروهای ماورایی”، توهم و تخیل را به کارپایه ای برای تولید انسان قدرتمند تبدیل کند و با دستمایه قرار دادن سنت ها و خرافات، آن را در فرهنگ عمومی، نهادینه و تثبیت کند.
تمامیت خواهی که مهندسی روح می کند با به کارگیری تبلیغات، رسانه و آموزش، چنان تاثیر می گذارد که خوب و بد، درست و غلط ، و مفید و غیر مفید را از یک نپام عقلایی به نظام نیروی غیبی فروکاسته و هدایت می کند، به مسیر یک اطاعت بی چون و چرا می راند و بر تمامی رفتارها و ارتباطات تسلط می یابد.
****
تمامیت خواهی که مهندسی روح می کند با القای بی مکانی و بی زمانی، تلاش می کند بر همه ی مکان ها و زمان ها دسترسی پیدا کند و با استفاده از سه عنصر “توجه”، “هیجان” و “تکرار” تصویرهای دلخواه خود را از جامعه ی مورد نیاز خود ایجاد کند.
نکته ی یک: بسیاری بر این باور هستند که پخش برنامه های تلویزیونی با محوریت کرامات و معجزات، اقدامات محیرالعقول، روایت سازی های عجیب و غریب از غیب و ظهور و…به نادانی و جهل تصمیم سازان سیاسی و رسانه ای در جمهوری اسلامی بازمی گردد در حالی که تولید برنامه در این سطح و با گستره ی رسانه ای سراسری، دقیقا به “مهندسی روح” ارتباط دارد و تلاش آن، نهادینه سازی “تئوری پذیرش نیروهای غیبی” است.
نکته ی دو: روحانیون مذهبی، دارای توان بالقوه در مهندسی روح هستند. اشاره ای کوتاه به ضرب المثل ها و داستان های گوناگون ار تاریخ کهن در ایران نشان می دهند که چگونه روحانیون تنها طبقه ای بوده اند (بر خلاف نظامیان و ماموران دولتی) که با رضایت کامل، وارد حوزه ی خصوصی زندگی مردم شده اند. به همین نکته بسنده می کنم که روحانیون، از گهواره تا گور، هدایت و جاری ساختن مهمترین نقاط عطف زندگی یعنی تولد، ازدواج و مرگ را حتی در دورانی که نقشی هم در نظام سیاسی نداشته اند با رضایت کامل و حتی در حکم ضرورت و نیاز، در ید کنترل خود داشته اند.
نکته ی سه: گسترش بازار رمالی، جادو، دعا نویسی، طلسم و …از مشخصات بارز جوامعی می تواند باشد که مهندسی روح شده اند.

برای مادران، رفتن همیشه زود است

بهزاد خوشحالی

امروز به پايان مي رسد

بهزاد خوشحالی

سياست اتميزه سازی جامعه، شمشير دولبه‌ی نظام های تماميت‌خواه

بهزاد خوشحالی

دفتر خاطرات شهید احسان فتاحیان (بخش ششم)

بهزاد خوشحالی

کردها و ضرورت ورود به روند “ملی گرايی حقوقی”

بهزاد خوشحالی

پێشنیارێک بۆ هەموو حێزب و ڕێکخراوە سیاسییەکانی کوردستان

بهزاد خوشحالی

آری اين چنين بود (و شايد همچنان هست) برادر….

بهزاد خوشحالی

عمری مسخرگی کردم

بهزاد خوشحالی

بوی گند دروغ

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید