مه‌لا مه‌لاکوژان دەبیت؟

فارسی یادداشت

انتخابات مجلس خبرگان، برای نظام مهم تر است
هاشمی رفسنجانی، همچنان پاسدار ولایت است تا “مصباح” بر تخت ننشیند
رییس جمهور هم در این بازی، سرباز صفحه ی شطرنج بیت رهبری است
رهبر ایران، اکنون باید بین “بد” و “بدتر” یک گزینه را انتخاب کند
آیا “حجتیه”، سرانجام به رویای دیرینه ی خود دست خواهد یافت؟
چه کسی بازی شطرنج را خواهد برد؟
آیا باید تقدیر تاریخ را باور کرد؟
مه‌لا مه‌لاکوژان ده بیت؟

Related posts

ئاوییەر

بهزاد خوشحالی

سیر تحول مفهوم رهبری 

دنيای اين روزهای ما

بهزاد خوشحالی

همان چیزی را فدا خواهیم کرد که می‌خواستیم از آن دفاع کنیم

بهزاد خوشحالی

انتصاب علی يونسی به عنوان دستيار ويژه و طرح چند موضوع (بخش سوم)

بهزاد خوشحالی

زیبای سرزمین من!

بهزاد خوشحالی

نخل بانان جمهوری اسلامی، خرمای ختم خویش می چینند

بهزاد خوشحالی

مقاومت در برابر “حقیقت”

بهزاد خوشحالی

ملت ایران” بنیاداً عاری از حقیقت است

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید