می‌توان

فارسی گزینه گویی

می توان “تهدید” “قطبی شدن” دو رویکرد “مذاکره”-“مقاومت” را به “فرصت” “چماق و هویج” علیه “دشمن مشترک” تبدیل کرد. البته با “گرز کشنده تر” و “هویج های رسیده تر”….

Related posts

کليد آرامش

بهزاد خوشحالی

وقتی به دروغ می‌گوییم: “نه”

بهزاد خوشحالی

کنگره‌ی ملی، ويژگی‌ها، ضرورت‌ها و اهداف (بخش نخست)

بهزاد خوشحالی

جبهه ی اقدام مدنی كردستان (بخش سوم)

بهزاد خوشحالی

مهاجرت جمعی مریوان، نخستین نمود “مقاومت مدنی” در ایران پس از 57

بهزاد خوشحالی

آيا توجيه احزاب کردستاني براي ندادن فراخوان عمومي اقدام مدني، قابل قبول است؟ (يعني استقبال نکردن مردم کردستان از فراخوان اعتصاب، به عنوان کارنامه ي منفي در تجربه ي احزاب ثبت مي شود)

بهزاد خوشحالی

همنوايی فعال، کنشگری فراگير

بهزاد خوشحالی

از نافرمانی مدنی به سوی بدفرمانی مدنی (اقدام نرم)- بخش چهارم

بهزاد خوشحالی

آسو نیوز: بازداشت‌های اخیر و تحمیل سیاست سرکوب در کردستان (در گفت‌و‌گو با سوران پالانی و بهزاد خوشحالی)

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید