ناآگاهی آگاهانه

فارسی یادداشت

اکنون شايد ديگر “سایه” ها نیرومندتر از آن هستند که” واپس رانده” ها را از “ناخودآگاه”، واپس رانند.
ناگزیر، سایه ها را می پذیريم، و پسِ آن “نقاب” ها را هم…
ما که هستيم؟ مورد انکار؟، نقشه ی اثبات؟، بالقوه آگاه؟، بالفعل ناخودآگاه؟،…
تنها شاید این را خوب بدانيم:
اکنون در سایه، پشت نقاب، در عمیق ترین درون مایه ها، متعارف یا نامتعارف، خودسرتر از “خود”، از سایه، از نقاب، در مرکز “ناآگاهی آگاهانه” قرار داريم، در مرکز ناآگاهی آگاهانه قرار گرفته ايم….
(ب.خ)

Related posts

ژوان جان!

بهزاد خوشحالی

آری اين چنين بود (و شايد همچنان هست) برادر….

بهزاد خوشحالی

می‌آموزند كه فرمان‌بردار و مطيع باشند

بهزاد خوشحالی

کینه‌ای که نفرت زایید

بهزاد خوشحالی

“حق” با “مسوولیت”، همبسته است

بهزاد خوشحالی

28 مرداد1358، باطل بودن حکم جهاد خميني و مشروعيت دفاع ملت کرد از منظر فقه (شيعه) و حقوق (بخش پاياني)

بهزاد خوشحالی

تکنیک‌های نافرمانی مدنی (روش های اقدام بدون خشونت)

بهزاد خوشحالی

آيا مردم کردستان، منتظر پيام مشترک احزاب براي نمايش “قدرت نرم” خود هستند؟(2)

بهزاد خوشحالی

مدیریت بحران چیست؟ بحران را چگونه می توان راهبری و مدیریت کرد؟

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید