تکنیک‌های اقدام غیر خشونت آمیز (نافرمانی مدنی) – بخش دوم

تحلیل دیدگاه فارسی

روش های اقدام غیر خشونت آمیز(اقدام مدنی)
روش های عدم همکاری اقتصادی
اقدام از سوی مصرف کنندگان
تحریم از سوی مصرف کنندگان
مصرف نکردن کالای تحریم شده
سیاست ریاضت اقتصادی
اجاره ندادن املاک و ابزار شخصی به وابستگان حکومتی
اجاره نکردن املاک و وسایل حکومتی
تحریم ملی مصرف کنندگان کالاها و خدمات
تحریم بین المللی مصرف کنندگان
روش های اقدام غیر خشونت آمیز(اقدام مدنی)
روش های عدم همکاری اقتصادی
اقدام از سوی تولید کنندگان
تحریم از سوی کارگران
تحریم از سوی تولید کنندگان
روش های اقدام غیر خشونت آمیز(اقدام مدنی)
روش های عدم همکاری اقتصادی
اقدام از سوی واسطه ها
تحریم از سوی تدارک کنندگان کالاها و کارپردازان
روش های اقدام غیر خشونت آمیز(اقدام مدنی)
روش های عدم همکاری اقتصادی
اقدام از سوی مالکان و مدیران
تحریم از سوی تجار و بازرگانان
خودداری از تحویل یا فروش کالاها
تعطیلی کارخانجات از سوی کارفرمایان
خودداری از کمک های صنعتی
اعتصاب سراسری از سوی تجار و بازرگانان
روش های اقدام غیر خشونت آمیز(اقدام مدنی)
روش های عدم همکاری اقتصادی
اقدام از سوی صاحبان منابع مالی
بیرون کشیدن سپرده های بانکی
خودداری از پرداخت قبض آب و برق و تلفن و گاز
خودداری از پرداخت مالیات
خودداری از پرداخت بدهی های بانکی
تاخیر در پرداخت بدهی های بانکی
قطع وام و اعتبارات مالی
خودداری از خرج درآمدها
امتناع از دریافت پول، یارانه و کمک های دولتی
روش های اقدام غیر خشونت آمیز(اقدام مدنی)
روش های عدم همکاری اقتصادی
اقدام از سوی دولت ها
تحریم داخلی
تهیه ی فهرست سیاه بازرگانان
تحریم فروشندگان بین المللی
تحریم خریداران بین المللی
تحریم تجارت بین المللی
روش های اقدام غیر خشونت آمیز(اقدام مدنی)
روش های عدم همکاری اقتصادی
اعتصاب
اعتصاب های نمادین
اعتصاب کوتاه مدت اعتراضی
اعتصاب یکباره(برق آسا و بدون اطلاع قبلی)
روش های اقدام غیر خشونت آمیز(اقدام مدنی)
روش های عدم همکاری اقتصادی
اعتصاب
اعتصاب از سوی گروه های خاص
خودداری از انجام کارهای طاقت فرسا
اعتصاب زندانیان
اعتصاب پیشه وران
اعتصاب کارشناسان و متخصصان

روش های اقدام غیر خشونت آمیز(اقدام مدنی)
روش های عدم همکاری اقتصادی
اعتصاب
اعتصاب های صنعتی عمومی
اعتصاب تشکیلاتی(سازمان یافته)
اعتصاب صنعتی
اعتصاب برای هم دردی با سایر گروه های اعتصاب کننده
روش های اقدام غیر خشونت آمیز(اقدام مدنی)
روش های عدم همکاری اقتصادی
اعتصاب
اعتصاب های محدود
اعتصاب همراه با اعلام هدف ها و خواسته های خاص
اعتصاب همه گیر و گسترده
اعتصاب کند کاری
اعتصاب خواهان اعمال قانون کار (کارگری یا کارمندی)
تظاهر به بیماری
اعتصاب همراه با استعفا
اعتصاب محدود(در برابر اعتصاب نامحدود)
اعتصاب گزینشی
روش های اقدام غیر خشونت آمیز(اقدام مدنی)
روش های عدم همکاری اقتصادی
اعتصاب
اعتصاب های چند بعدی
اعتصاب عمومی و سرتاسری سازمان یافته
اعتصاب کلی(غیر سازمان یافته)
روش های اقدام غیر خشونت آمیز(اقدام مدنی)
روش های عدم همکاری اقتصادی
اعتصاب
ترکیب اعتصاب ها و تعطیلی های اقتصادی
اعتصاب عمومی سرتاسری(هارتال)
تعطیل کردن موقت فعالیت های اقتصادی
روش های اقدام غیر خشونت آمیز(اقدام مدنی)
شیوه های عدم همکاری سیاسی
نفی مشروعیت
خودداری از بیعت سیاسی با رهبران حکومتی
بازپس گیری بیعت سیاسی با رهبران حکومتی
خودداری از اجرای دستورهای حکومتی
خودداری از شناسایی مشروعیت حکومت
انتشار متن های چاپی برای تشویق مقاومت
انجام سخنرانی برای تشویق مقاومت
روش های اقدام غیر خشونت آمیز(اقدام مدنی)
شیوه های عدم همکاری سیاسی
عدم همکاری شهروندان با حکومت
تحریم عناصر و بدنه های قانونگذاری
تحریم انتخابات
تحریم مسوولیت ها و مشاغل دولتی
تحریم ادارات، موسسات و عناصر حکومتی
خروج از مدارس آموزش دولتی
تحریم سازمان های تحت پوشش حمایت حکومتی
کمک نکردن به ماموران و کارگزاران اجرایی حکومتی
جابجایی علایم و مکان نماهای شخصی
همکاری نکردن با ماموران انتصابی حکومتی
خودداری از انحلال سازمان ها و موسسات موجود
منبع: از دیکتاتوری به سوی دمکراسی/جین شارپ

Related posts

هم صدايی کارگران و دانشجويان، تجربه‌ی دمکراسی خواهی کره‌ی جنوبی

بهزاد خوشحالی

دشمن شطرنج باز

بهزاد خوشحالی

نتيجه ي انتخابات هرچه باشد “ضريب شکست” ولايت فقيه بازهم افزايش خواهد يافت (بخش پاياني)

بهزاد خوشحالی

چرا نمی‌توان بر اساس “قواعد دمکراسی” با “اپوزيسيون ايرانی” به گفتگو نشست

بهزاد خوشحالی

نوروز خونین سنندج، چرایی بحران(5)

بهزاد خوشحالی

نخل بانان جمهوری اسلامی، خرمای ختم خویش می چینند

بهزاد خوشحالی

کورد و میراث شوم

بهزاد خوشحالی

تروریسم یا ضد تروریسم

از اردیبهشت می‌آیم ای به حکم بهمنی بودن ات فروریختنی

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید