تکنیک‌های اقدام غیر خشونت آمیز (نافرمانی مدنی) – بخش نخست

روش های اقدام غیر خشونت آمیز(اقدام مدنی)
اعلام بیانیه های رسمی
سخنرانی های عمومی
نامه های اعلام مخالفت یا اعلام حمایت
بیانیه های سازمان ها و موسسات
بیانیه های امضا شده ی گروهی
اعلامیه های کیفر خواست(دادخواست)
تهیه ی طومارهای امضا شده ی گروهی و همگانی
روش های اقدام غیر خشونت آمیز(اقدام مدنی)
ایجاد ارتباط گسترده تر با مخاطبین
استفاده از شعارها، کاریکاتورها و نمادها
پرچم ها، پوسترها و ارتباطات بصری
جزوه ها، رساله های چاپی و کتاب ها
روزنامه ها و مجله ها
نوارهای صوتی، رادیو و تلویزیون
آسمان نویسی، زمین نویس و دیوار نویسی
روش های اقدام غیر خشونت آمیز(اقدام مدنی)
اقدامات گروهی
اعزام هیات های نمایندگی
اعظای جایزه های ظاهری
انجام لابی های گروهی
تشویق کارگران و کارمندان به اعتصاب
تشویق کارگران و کارمندان به دست کشیدن از کار
انجام انتخابات غیردولتی
روش های اقدام غیر خشونت آمیز(اقدام مدنی)
اقدامات گروهی نمادین
استفاده از پرچم های نمادین
استفاده از رنگ های نمادین
پوشش های نمادین
اجرای نماز و دعا
حمل اشیای نمادین
درآوردن لباس به نشانه ی اعتراض
تخریب اموال شخصی(و نه عمومی)
استفاده از نورهای نمادین
نمایش تصاویر افراد و شخصیت ها
استفاده از شکلک های نقاشی شده به نشانه ی اعتراض
استفاده از نام ها و علایم جدید
ایجاد صداهای نمادین
اعلام نیازهای عمومی نمادین
اعلام درخواست های عمومی نمادین
انجام حرکات گستاخانه(برای جلب توجه عمومی)
روش های اقدام غیر خشونت آمیز(اقدام مدنی)
اعمال فشار بر روی افراد
بازخواست از شخصیت ها و ماموران
تمسخر شخصیت های حکومتی
تحقیر شخصیت های حکومتی
ملاقات و مذاکره با مسوولان
تعقیب و مراقبت مسوولان
روش های اقدام غیر خشونت آمیز(اقدام مدنی)
اجرای نمایش نامه و موسیقی
استفاده از میان پرده های طنز
استفاده از میان پرده های مسخره آمیز
اجرای تئاتر و نمایش نامه
اجرای موسیقی
سرودخوانی
روش های اقدام غیر خشونت آمیز(اقدام مدنی)
راهپیمایی و تظاهرات مردمی
انجام تظاهرات همگانی
رژه های منظم مردمی
راهپیمایی و تظاهرات مذهبی
انجام سفرهای زیارتی
حرکت دسته جمعی خودروها در خیابان
روش های اقدام غیر خشونت آمیز(اقدام مدنی)
تشییع جنازه
انجام مراسم سوگواری سیاسی
تشییع جنازه های نمادین
تشییع جنازه همراه تظاهرات
تجمع در مکان های خاکسپاری افراد و شخصیت ها
تظاهرات در مکان های خاکسپاری افراد و شخصیت ها
روش های اقدام غیر خشونت آمیز(اقدام مدنی)
اجتماعات عمومی
اجتماعات اعتراضی
اجتماعات حمایتی
تظاهرات اعتراضی
استفاده از رنگ ها، نمادها و اشکال متنوع
آموزش های درون گروهی(سیاسی_اجتماعی)
روش های اقدام غیر خشونت آمیز(اقدام مدنی)
خودداری و انکار
دست کشیدن از کار
خودداری از کار
سکوت
انکار و نفی شخصیت های شناخته شده
کنار گذاشتن افراد و شخصیت های حکومتی
روش های اقدام غیر خشونت آمیز(اقدام مدنی)
روش های عدم همکاری اجتماعی
طرد و انزوای افراد و شخصیت ها
تحریم اجتماعی عمومی
تحریم اجتماعی گزینشی
عدم همکاری تدریجی
طرد و تکفیر شخصیت ها
تحریم های همه جانبه
روش های اقدام غیر خشونت آمیز(اقدام مدنی)
روش های عدم همکاری اجتماعی
عدم همکاری با روندهای اجتماعی، رسوم و نهادها
تعلیق فعالیت های اجتماعی و ورزشی
تحریم امور اجتماعی
اعتصاب های دانشجویی
نافرمانی اجتماعی
کناره گیری از موسسات اجتماعی
روش های اقدام غیر خشونت آمیز(اقدام مدنی)
روش های عدم همکاری اجتماعی
کناره گیری از نظام اجتماعی
در خانه ماندن
عدم همکاری شخصی به طور کلّی
گریز از کار کارگران
تحصّن
مخفی شدن دسته جمعی
مهاجرت اعتراضی
منبع: از دیکتاتوری به سوی دمکراسی/جین شارپ

هويت‌ها مرزها را می‌سازند نه مرزها هويت‌ها را

بهزاد خوشحالی

روانشناسی ناکامی و کالبدشکافی رفتارهای امروزین ما

بهزاد خوشحالی

نوروز خونین سنندج(10)، نامه ای که دگربار ملت کرد را روسفید و آتش افروزی دشمنان را افشا

بهزاد خوشحالی

برای “عدنان حسن پور” قديمی‌ترين روزنامه نگار زندانی ايران و بی مهری‌هايی که به تاوان کرد بودن بر او، همچنان…. بیدادگاه

بهزاد خوشحالی

آموزش به زبان مادری

بهزاد خوشحالی

ناهمنوا

بهزاد خوشحالی

دفتر خاطرات شهید احسان فتاحیان (بخش نهم)

بهزاد خوشحالی

قازی وابوو

تحولّات خاورمیانه و نظریه ی بازی ها

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید